بررسی روند تغییرات نقش و جایگاه موقوفات زنان از دورۀ صفوی تا عصر حاضر (مطالعۀ موردی شهرستانهای بیرجند، درمیان، سربیشه)

مفید شاطری؛ راضیه آرزومندان

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1391، صفحه 5-23

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24392

چکیده
  زنان به عنوان نیمی از جمعیت مؤثر جامعه، همواره در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، حضوری فعال دارند. عرص? وقف به عنوان یکی از صحنه های حضور زنان، کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در محدود? استان خراسان جنوبی انگیزه های گوناگونی برای وقف اموال در بین بانوان وجود دارد. در این منطقه همچون سایر نقاط کشور، زنان ...  بیشتر

تحلیل نمادهای زنانه در رمان های غسان کنفانی

عزت ملا ابراهیمی؛ آزاد مونسی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1391، صفحه 25-44

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24393

چکیده
  کنفانی از مشهورترین رمان نویسان فلسطینی است که در چهار رمان «مردانی در آفتاب»، «چه برایتان مانده؟»، «بازگشت به حیفا» و «أم سعد»، گونه های شخصیتی متنوعی را ساخته و پرداخته است. یکی از مهم‌ترین گونه های شخصیتی، شخصیت نمادین است که بسیار مورد توجه نویسنده است که چه نوع مؤنث و چه نوع مذکر آن به وفور در چهار رمان فوق به کار رفته اند. شاید ...  بیشتر

تبیین ساختارگرایانه قوانین مردسالار حاکم بر جریان ادبیات نمایشی مقاومت

سید میثم مطهری؛ مسعود دلخواه

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1391، صفحه 45-64

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24394

چکیده
  با آن که جایگاه زن در ادبیات نمایشی مقاومت، همواره از طرف پژوهشگران و نقادان این جریان تئاتر در کشور، مورد نقد واقع شده؛ اما تاکنون هیچ تغییری در رویکرد نویسندگان و یا سیاست‌گذاری مشخص صورت نگرفته است. گویی پژوهشگران و نویسندگان با وجود یافتن مشکل، در مرحله مقابله با آن و عوض کردن شرایط با سردرگمی مواجه شده‌اند. علت اصلی، ناآگاهی ...  بیشتر

نشانه شناختی تصویر زن در سینمای ابراهیم حاتمی کیا

سیدمحمد مهدیزاده؛ معصومه اسمعیلی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1391، صفحه 85-105

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24395

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف نشانه شناختی تصویر زن در سینمای ابراهیم حاتمی کیا انجام شده است. فیلم های مورد بررسی چهار فیلم دیده بان، بوی پیراهن یوسف، روبان قرمز و دعوت، از شانزده فیلمی است که این فیلم ساز از 1365 تاکنون در چهار دور? جنگ، سازندگی، اصلاحات و اصولگرایی ساخته است. داده ها با استفاده از روش نشانه شناسی به صورت کیفی به دست آمده‌اند. نتایج ...  بیشتر

بررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور کهن الگوی آنیما و آنیموس در شعر طاهره صفارزاده

صغری سلمانی نژادمهرآبادی؛ عبدالرضا سیف؛ نسرین موسی وند

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1391، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24396

چکیده
  آنیما و آنیموس دو کهن الگوی بسیار مشهور در ادبیات فارسی هستند که ابتدا توسط روان شناسانی چون یونگ مطرح شدند. این تصویر بارها توسط پژوهشگران در اشعار شاعران مختلف نمود یافته است. کهن الگوی آنیما نیم? زنانه در وجود مردان و آنیموس نیم? مردانه در وجود زنان است. این کهن الگو تحت تأثیر حضور مادر و پدر در وجود هر شخص شکل می گیرد و تحت شرایط اجتماع ...  بیشتر

بررسی اجتماعی حضور زنان در قلمدان‌های قاجاری در مجموعۀ ناصر خلیلی

مهناز شایسته فر؛ زهره شایسته فر؛ رضوان خزائی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1391، صفحه 127-148

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24397

چکیده
  در دور? قاجاری، مصوران و چهره‌پردازانی پا به عرصه هنر ایران نهادند و شیو? خاصی را در خلق آثار هنری رقم زدند. در این دوره بنا به علاقه و پشتیبانی بعضی از سلاطین، تابلوهای نقاشی، کتاب های نفیس و قلمدان‌های ارزشمندی خلق شد که همه در نوع خود بی نظیر و ممتاز بودند. آثار هنری و تاریخی مربوط به این دوره را می‌توان از غنی ترین گنجینه ها، خصوصاً ...  بیشتر

تحلیل تجربه‌های زنانه از رانندگی (مطالعه‌ای کیفی پیرامون دلایل و پیامدهای رانندگی زنان)

طاهره هوشنگی؛ محمود شهابی

دوره 4، شماره 2 ، فروردین 1391، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24398

چکیده
  اتومبیل یکی از مهم‌ترین جلوه‌های فناوری مدرن و حاوی پیام‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی است که در پیوند با مفاهیمی چون جنسیت، قومیت، سن، طبقه و...، بسته به نیاز و انگیز? کاربران مورد بازخوانی‌های مختلف قرار می‌گیرد. از آنجا که هدف این پژوهش، تحلیلی جنسیتی از استفاد? اتومبیل بین کاربران زن است، در ابتدا رابط? مفهومی جنسیت و اتومبیل مورد ...  بیشتر