تحلیل گفتمانی فیلمنامة فیلم "کافه ستاره"

منصور فهیم؛ آزاده نادری جم

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1391، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.29137

چکیده
  این مقاله به بررسی و تحلیل فیلم نامة فیلم "کافه ستاره" از طریق بکارگیری تحلیل کلان لاکلاوموف، تحلیل خرد زبانی و تحلیل انتقادی گفتمان پرداخته است. این پژوهش تلاش می کند با بکارگیری ابزار اقناع و همچنین فرآیند عاطفی گفتمان مشخص کند که چگونه کنش گرهای اصلی با بکارگیری این ابزارها و با استفاده از شیوه های خاص گفتمان و گفتار، نظام معنایی ...  بیشتر

بررسی و مطالعۀ جایگاه زنان و خاتونها در عصر مغول با استناد به شواهد تاریخی و داده های باستانشناسی

یداله حیدری باباکمال؛ نصیر اسکندری؛ طاهره شکری؛ مرتضی بهرامی نهادفر

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1391، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.29138

چکیده
  یکی از ملاکهای مهم ارزیابی یک جامعه، توجه و یا عدم توجه به زنان و حضور آنها در عرصه های مختلف اجتماعی است. تا جایی که توجه به زن از عوامل ترقی و عدم توجه به او در جامعه، دیدگاهی غیر مترقی و از علل عقب ماندگی محسوب می شود. در ادوار مختلف زندگی بشر به اهمیت نقش زنان در کنار مردان کمتر پرداخته شده است. در قرون میانی اسلام با ورود مغولان تا ...  بیشتر

بررسی هویت زنان در نقوش آثار هنری سده های آغازین اسلام

پریسا شادقزوینی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1391، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.29139

چکیده
  منابع تصویری به‌جای مانده از آثار هنری سده‌های آغارین حکومت اسلامی یکی از مستندات معتبری است که می‌توان با بررسی آن به هویت و جایگاه اجتماعی زنان در آن دوران دست یافت. نقوش پیکره‌های زنان در دیوارنگاره‌های کاخ‌های امویان و عباسیان، اولین اطلاعات بصری مستدل در این خصوص را از دو قرن اولیة اسلام به ما ارائه می‌دهند. در سده‌های بعدی ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای هوش معنوی دانش آموزان دورة متوسطه بر اساس جنسیت و پایة تحصیلی

فریده حمیدی؛ حسین صداقت

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1391، صفحه 75-88

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.29140

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی مقایسه‌ای هوش معنوی دانش‌آموزان دورة متوسطة شهر کرمان به تفکیک جنسیت و پایة تحصیلی بوده است. بدین منظور 537 دانش‌آموز دورة متوسطه از شهر کرمان (299 پسر و 238 دختر) به شیوة تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند تا به پرسشنامة هوش معنوی 24 سؤالی SISRI (کینگ، 2008) که دارای چهار خرده مقیاس تفکر انتقادی وجودی (CET)، تولید معنای شخصی (PMP)، ...  بیشتر

بررسی رابطة بین رضایت از زندگی خوابگاهی و از خودبیگانگی دانشجویان دختر خوابگاهی (مطالعة موردی: دانشگاه اصفهان)

جهانگیر جهانگیری؛ فاطمه ابوترابی زارچی؛ فاطمه تنها؛ حمیده ابوترابی زارچی

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1391، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.29141

چکیده
  ساختار نظام آموزشی در کشور پذیرش دانشجویان غیر بومی را ایجاب می‌کند و این امر، باعث ایجاد محیط‌هایی به نام خوابگاه‌های دانشجویی می‌شود. یکی از مشکلاتی که می‌توان در بین این دانشجویان مشاهده کرد از خودبیگانگی آن‌ها است. تحقیق حاضر با هدف بررسی سنجش سطح ازخودبیگانگی دانشجویان دختر خوابگاهی و تأثیرپذیری آنان از رضایت از زندگی خوابگاهی ...  بیشتر

خویـشاپـیوندی در متـون پهـلوی و بازتـاب آن در شاهنامه

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1391، صفحه 107-124

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.29142

چکیده
  خویشاپیوندی یا ازدواج با محارم، ترجمة مصطلح واژة پهلوی خودوده (xw?d?dah) است؛ موضوعی که اغلب آن را به ایرانیان باستان منسوب می‌دارند. اما این موضوع هرگز خاص ایرانیان نبوده‌ است و نمونه-هایی از آن را در فرهنگ‌های دیگر نیز می‌توان یافت. این مقاله پس از بیان نمونه‌هایی از فرهنگ‌های دیگر و ایرانیان باستان، به شاهنامه و نمونه‌های موجود ...  بیشتر

بررسی جهان‌شناختی حجاب در ساختار اسماء‌الله از منظر آیات و روایات

رضا فیروزی؛ فهیمه فرهمندپور

دوره 4، شماره 4 ، آذر 1391، صفحه 5-17

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.29143

چکیده
  بحث از مسائل بنیادی جنسیت و احکام مرتبط با آن می‌تواند عالمان دین‌پژوه را در یافتن درکی عمیق‌تر و تحلیلی صحیح‌تر از حقیقت آموزه‌های دینی یاری رساند. مسئلة حجاب در آموزه‌های اسلامی از ابعاد و اضلاع مختلفی کاویده شده است. در این نوشتار، حقیقت ملکوتی حجاب در ساختار اسمای الهی تحلیل شده است. روی‌آورد مقاله درون‌دینی و به لحاظ گونه‌شناسی ...  بیشتر