کاستی‌های مفهومی و گسست تحلیلی در دیدگاه فرهنگی از "جامعه-شناسی خانوادة ایرانی"

شهلا باقری

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 5-23

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.28510

چکیده
  نظریه سازی در ادبیات جامعه شناسی به طور عام و در حوزة جامعه شناسی خانواده به طور خاص، کم و بیش دچار اغتشاش مفهومی است. طرح کنندة مفهوم "نظام سه پایة ایرانی"، سعی در تحلیل وضعیت خانواده و تغییر و تحولات آن در ایران از رهگذر پدیدة مدرنیته را دارد. این مقاله با بررسی چارچوب مفهومی نظام سه پایة ایرانی و مفاهیم وابسته به آن به این نتیجه می ...  بیشتر

آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها (با تأکید بر دختران دانشجو)

طیبه فردوسی؛ مهدی آقاپور

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 25-45

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.28511

چکیده
  آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی دختران نظیر رفتارهای ناهنجار، فراغت غیر مفید، سردرگمی هویتی، استعمال مواد مخدر، جرایم جنسی، بی‌تفاوتی یا پرخاشگری سیاسی و... در بین بخشی از دانشجویان به-طور نسبی وجود دارد که عمدتاً ناشی از علل و عوامل خارج از دانشگاه است. مطالعات در این زمینه به‌ویژه در بخش دختران دانشجو اندک، موضوعات غیر کاربردی و نتایج ...  بیشتر

مطالعۀ تفسیری بازنمایی زن در ضرب‏المثل‏های کُردی (مورد مطالعه: گویش سورانی ـ مُکریانی)

احمد محمدپور؛ جلیل کریمی؛ نشمیل معروف‏پور

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 65-83

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.28512

چکیده
  این مقاله با رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و نگاه امیک به مطالع? چگونگی بازنمایی‌‌ زن در ضرب‏المثل‏های کُردی می‌پردازد. با در نظر‌گرفتن دانش عامیانه در ‌فرآیند تولید معرفت، هدف تحقیق حاضر درک جایگاه زن در فرهنگ مردم کُرد با تکیه بر بخشی از ادبیات شفاهی یعنی ضرب‌المثل‌ها است. جامع? آماری مطالعه، ضرب‏المثل‌های‌کُردی با موضوعیت ...  بیشتر

بررسی تحلیلی ـ انتقادی؛ نماد نفس بودن زن از منظر عرفا با تکیه بر داستان اعرابی و خلیفه

عبدالرضا سیف؛ فاطمه حکیما

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 85-102

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.28513

چکیده
  موضوع زن، نماد نفس کوششی است در تبیین چرایی زمینه‌های نمادین زن و نفس. در این نوشتار، ابتدا خلاص? داستان " اعرابی و خلیفه" از منظر نماد پرداخته شده و در ادامه تعریفی از نفس، نماد، چرایی نماد ِنفس بودن زن از منظر عرفا مطرح شده است. نتیجة تمثیلی داستان بر اساس نظری? نجم رازی، بیانگر آن است که همپویگی و سلوک نفس با عقل، عشق را در سالک به ظهور ...  بیشتر

بازنمون هویت اجتماعی در رسانه، بررسی روند تغییرات هویت اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب اسلامی

محمد عموزاده؛ نسیم اسفندیاری

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 119-138

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.28514

چکیده
  با دو سویه فرض‌کردن رابطة بین جامعه و رسانه می‌توان تغییرات نحوة ارائة هویت زن در رسانة سینمای ایران را بررسی کرد، و از این راه شاید بتوان تحلیل قابل قبولی از روند تغییر اجتماعی در زمینة هویت زنانه به‌دست داد. مقالة حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا در صدد است تأثیر متقابل جریان‌های اجتماعی عمدة بعد از انقلاب اسلامی ‌ایران و نحوة ...  بیشتر

تحلیل نقش جنسیت در غزل معاصر فلسطین

عزت ملاابراهیمی؛ حبیب کشاورز

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1391، صفحه 103-116

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.28515

چکیده
  برخی از مضامین شعر معاصر فلسطین همواره مورد توجه و اقبال شاعران این سرزمین قرار داشته است که از این میان می‌توان به جلوه‌های گوناگون شعر عاطفی به‌ویژه غزل و شعر عاشقانه اشاره کرد. غزل از مهم‌ترین موضوعات شعر معاصر فلسطین به شمار می‌رود که شعرای مرد و زن این دیار بسیار در این عرصه هنرنمایی کرده‌اند. اما اختلاف چشمگیری میان غزل زنان ...  بیشتر