بررسی تطبیقی جایگاه زن از دید امام خمینی(ره) در ادبیات نمایشی مقاومت

سید میثم مطهری؛ مهدی حامد سقائیان؛ سکینه سعادت حسینیان

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 143-162

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35127

چکیده
  اعتلای جایگاه زنان در جامعه اسلامی، از دغدغه های امام خمینی در سخنرانی هایشان است. ایشان به تاثیرگذاری زنان در نهضت اسلامی و نقش سازنده زنان در پیشرفت کشور اذعان می نمایند. از نظر امام، زنان در پیروزی انقلاب سهمی مساوی و در بعضی موارد بیش از مردان داشتند. ادبیات نمایشی مقاومت، جریانی است که داعیه آن انعکاس واقعه تاریخی جنگ تحمیلی است ...  بیشتر