فرهنگی
عناصر فرهنگ و کنش‌های عامیانه در داستان نویسان زن معاصر

ملیحه شریلو؛ عبدالحسین فرزاد

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.59112

چکیده
  یکی از مضامین مهم ادبیات داستانی معاصر، انعکاس فرهنگ مردم است و از آنجا که انسان و زندگی و اندیشۀ او جزء لاینفک داستان است، پیوستگی فرهنگ مردم با انسان هم به این قالب ادبی راه یافته است. بخشی از این فرهنگ، مثل آداب و رسوم اجتماعی، مذهبی، پزشکی و خرافی است و بخشی دیگر شامل زبان محاوره و گویش‌های محلی، اشعار و ترانه‌ها، ضرب‌المثل‌ها ...  بیشتر