ادبیات
بررسی بن‏ مایۀ «تولدهای سخت و غیرعادی» در اساطیر

ذوالفقار علامی؛ الناز خجسته

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 411-428

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60587

چکیده
  کهن‏الگو به‏منزلۀ عاملی فطری در ناخودآگاه جمعی بشر، با اسطوره پیوندهای ژرف و مرزهای مشترک فراوانی دارد. درواقع، اسطوره‏ها کهن‏الگوهایی هستند که دلایل شکل‌گیری آن‌ها، با توجه به ناخودآگاه جمعی بشر، بررسی می‌شود. مطابق آرای یونگ، هر اسطوره بر‌اساس مجموعه‏ای از عوامل و علل غریزی، در ذهن مردمان به وجود آمده است. در این میان، ...  بیشتر