نویسنده = حسینی نیا، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی الهة آناهیتا در شواهد باستان‌شناختی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 225-248

بهروز افخمی؛ صبا فرج زاده؛ سید مهدی حسینی نیا