تاریخی
نقش و عملکرد نمایندگان زن در دوره‏ های اول و دوم مجلس شورای اسلامی

نورالدین نعمتی؛ سمانه اسفندیاری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 429-442

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60588

چکیده
  در تاریخ ایران، زنان همواره نقش‌های مهمی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر‌عهده داشته‌اند. پس از پیروزی جنبش مشروطه، زنان در جامعۀ ایران به موقعیت‌های بالایی در نظام اجرایی و قانون‌گذاری دست یافتند. با پیروزی انقلاب اسلامی، نقش زنان در حوزه‌های مختلف اجتماعی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی از حوزه‏ها افزایش ...  بیشتر