جامعه شناسی
جمهوری اسلامی ایران و مسئلۀ بدحجاب

محمدجواد جاوید؛ عصمت شاهمرادی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 139-164

https://doi.org/10.22059/jwica.2017.62769

چکیده
  حجاب و عفاف به یکی از دغدغه‌های مهم مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر تبدیل شده است. لزوم حجاب اجباری اسلامی و همسو قلمداد کردن آن با عفاف و اخلاقی انسانی زمینة اصلی بقای این قانون از بدو تولد انقلاب اسلامی تاکنون بوده است. در دوره‌هایی ‌‌خاص، انتقاد و اعتراض به حجاب اوج و افول داشته است، اما این اعتراض‌ها هیچ‌گاه ...  بیشتر