هنر
مطالعۀ مقایسه‌ای تصویر زن از دیدگاه هندسی در دیوارنگاره‌های کاخ‏ها و خانه‌های اصفهان

مرضیه محمد طالبی طرمزدی؛ نیما ولی‌بیگ

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 29-46

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.247541.991

چکیده
  یکی از نقوش پرکاربرد در دیوارنگارة کاخ‏ها و خانه‏ها نقوش زنان است. این نقوش به صورت‌های گوناگونی تصویرسازی شده است. دیوارنگاری در ایران قدمتی دیرینه دارد. دورة صفویه زمان توسعه و تحول نگاره در زمینة اشکال و مفاهیم به کار برده در آن است. از نمونه‏های آن می‏توان به بناهایی در اصفهان در کاخ‏ها همچون عالی‌قاپو و چهلستون اشاره ...  بیشتر