هنر
بررسی شخصیت‌پردازی زنان در آثار هارولد پینتر با تمرکز بر بازگشت به خانه

مریم دادخواه تهرانی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 435-449

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.252587.1032

چکیده
  هارولد پینتر، نمایش‌نامه‏نویس برندة جایزة نوبل، یکی از نویسندگان بنام معاصر جهان است. نقش زنان در آثار او همواره در میان منتقدان مورد بحث بوده است. بسیاری از آثار او پرسوناژ زن ندارند و در مابقی آثاری که پرسوناژ زن دارند، این شخصیت‏ها کارکردهای جنسیتی پربحثی را از خود به نمایش می‏گذارند و گاه در کلیشه‏های رایج از این شخصیت‏ها ...  بیشتر