کارکرد قدرت‌بخش زبان در زندگی روزمرۀ زنان (مطالعۀ استراتژی‏های زبانی قدرت در زنان طبقۀ متوسط ساکن تهران)

مریم فردوسی؛ نعمت الله فاضلی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 511-539

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.329739.1674

چکیده
  چکیدهانسان‌ها برای پیشبرد زندگی خود استراتژی‌های زبانی متعددی را به‌کارمی‌گیرند. این مسئله در جوامعی چون ایران که با توزیع نامتوازن قدرت روبه‌روست و ابزار قدرت در دسترس مردمانش به همین ابزار زبانی محدود می‌شود، بیشتر به‌چشم می‌خورد. علاوه‌بر آن نیز گروه‏ های خاص اجتماعی، مانند زنان، به‌واسطۀ خاص‌تر بودن شرایط اجتماعی و ...  بیشتر