نویسنده = فتح الله زارع خلیلی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نمود نقش اجتماعی زن در سینمای ایران (سال‏ های 1390ـ1396)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 309-324

سپیده امیری؛ فتح الله زارع خلیلی