نویسنده = رسول‏ زاده ‏اقدم، صمد
تعداد مقالات: 1
1. گونه‏شناسی مفهوم ادراک عدالت جنسیتی با تأکید بر عامل قومیت

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 433-457

صمد عابدینی؛ صمد رسول‏ زاده ‏اقدم؛ پرویز صبوری کزج