سوپرمام‌ها و مفهوم مادری در فضای اینستاگرام

مینا بیگوند؛ عباس کاظمی؛ حسین بصیریان جهرمی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 139-163

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.319264.1547

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش دست‌یابی به چهره‌ی ترسیم شده از مادری،  بواسطه نقشی است که توسط سوپرمام‌ها در اینستاگرام اجرا شده و همچنین مطالعه سبک و ابعاد زندگی‌ آنها از دیگر اهداف این پژوهش بوده است. برای رسیدن به این اهداف از روش مردم‌نگاری شبکه‎ایی (نتنوگرافی) استفاده کرده‌ایم.نتایج بدست‎آمده از تحلیل تماتیک، شامل 6 تم اصلی «نمایش ...  بیشتر