خط و نمود دیگری در آثار هنرمندان زن مهاجر کشورهای اسلامی

عفت السادات افضل طوسی؛ مهدیس مهاجری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 115-138

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.320433.1554

چکیده
  مهاجرت مسئله‏ای فرهنگی است که تداعی‏گر مفاهیمی مانند هویت، از‌خودبیگانگی، غربت و نوستالژی است. مهاجرت بر اندیشه و آثار هنرمندان تأثیر مستقیم می‏گذارد. آثار هنرمندان مهاجر به واسطة بیان مضامین ویژه در سال‏های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، هنرمندان مهاجر کشورهای اسلامی نیز توانسته‏اند با نمایش آثار خود ابعاد ...  بیشتر