زنان تأثیرگذار اینستاگرامی؛ زنانگی بازنمایی‌شده در صفحات زنان اینفلوئنسر ایرانی

زهرا اردکانی فرد؛ سید نورالدین رضوی زاده

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 65-90

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.321321.1565

چکیده
  اینفلوئنسرها از طریق پست‌های خود در شبکه‏های اجتماعی رهبران افکار آنلاینی هستند که بر رفتار و روند تصمیم‏گیری توده‏ها تأثیر می‏گذارند. در حال حاضر، بسیاری از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی را زنان تشکیل می‏دهند. تصویری که آن‌ها از زندگی‏شان به‌عنوان زن ارائه می‏کنند تصویری تأثیرگذار دربارة زن‌بودگی و زنانگی است. این تحقیق ...  بیشتر