عوامل مؤثر بر ادراک زیبایی‌‌شناختی آثار نقاشی توسط زنان با استفاده از روش کیو (مطالعۀ موردی: شهرشیراز، سال 1399)

فریبا غروی منجیلی؛ رسول یوسفی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 517-541

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.322045.1574

چکیده
  افراد در حیطه‏‏ای عمومی زندگی می‏‏کنند که مؤلفه‏‏های این حیطه‏‏ها بر شکل‏‏گیری رفتارهای آن‏‏ها در برابر آثار هنری اثر می‏‏گذارند. تحلیل این مؤلفه‏‏ها ما را از نگرش افراد به‌عنوان مخاطب آثار هنری آگاه می‏‏کند و سبب شناخت بیشتر عوامل تأثیرگذار بر شیوه‏‏های ادراکی آن‏‏ها خواهد شد. ما در این پژوهش ...  بیشتر