هویت زن‌محور در جواهرسازی مفهومی: مطالعۀ موردی آثار سه هنرمند زنِ جواهرساز معاصر (فاطمه دولت‌آبادی، پگاه وداد، فرزانه داودیان)

ریحانه رشیدی؛ محمدرضا مریدی؛ مهدی محمدزاده

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 123-142

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.329983.1677

چکیده
  چکیدهجواهرسازی مفهومی محصول پارادایم «معاصریت» با به چالش‌‌کشیدن و نقد مفاهیم و اصول پذیرفته‌‌شده در جواهرسازی کلاسیک و مدرن و اولویت قراردادن وجه مفهومی و بیان هنری به‌‌مثابه رسانه‌‌ای فرهنگی، بستری را برای بیان اندیشه‌‌های اجتماعی، سیاسی و حضور کنشگر هنرمندان‌‌ فراهم ساخته ‌‌است. جواهر اثری بیانگر و سمبولیک است ...  بیشتر

بازشرقی‌گرایی و نوشرقی‌گرایی در هنر معاصر زنان خاورمیانه مطالعة نمایشگاه شکستن حجاب (2002) و نمایشگاه زنان روایت‌گر (2013)

محمدرضا مریدی؛ سهیلا عبادی فر

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 91-113

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.320978.1573

چکیده
  هنرمندان زنِ برخاسته از جوامع مسلمان و جغرافیای خاورمیانه با کلیشه‏های بصری از «زن‏بودن»، «مسلمان‏بودن» و «خاورمیانه‏ای‏بودن» مواجه‌اند. نمایشگاه‏ها و رویدادهای هنری از آثاری استقبال می‏کنند که به بازتولید کلیشه‏های بازشرقی‏سازی و نوشرقی‏گرایی تصویری می‏پردازند. پس از حادثة یازده سپتامبر 2001، ...  بیشتر