طراحی مانتوی مجلسی بانوان با الهام از طرح و رنگ قالی‌های قشقایی

الهه ایمانی؛ افسانه قانی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 605-627

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.330139.1678

چکیده
  چکیدهدر عصر حاضر توجه به هویت و فرهنگ هر ملت از جایگاه خاصی برخوردار است و پوشاک یکی از مهم‌ترین شاخصه‌‌های هویتی هر جامعه‌‌ای محسوب می‌‌شود که به‌طور مداوم در حال تغییر است. این دگرگونی سبک بیش از همه در لباس بانوان رخ می‌‌دهد. بسیاری اوقات در ایران نیز طراحی لباس بانوان تحت تأثیر مد جهانی و به‌ عبارتی، فرهنگ غرب قرار گرفته است؛ ...  بیشتر