کلیدواژه‌ها = اهداف توسعة هزاره
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ایران در میان کشورهای منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی در افق سال 2015 براساس شاخص‏های توانمندسازی زنان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 345-372

عزت ملاابراهیمی؛ یاشار تارودی ممقانی؛ عطیه هنردوست