کلیدواژه‌ها = آیین گذار
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سفره‌های نذری زنانه بر‌اساس نظریه آیین‌های گذار

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 369-390

سمانه سالک؛ فریده طالب پور؛ بهار مختاریان