رویکردی دینی به نقش مادران در عملکرد کج سازهای جنین (تراتوژن ها)

فهیمه فرهمندپور؛ رضا فیروزی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.30351

چکیده
  نقش مادرانه، مهم‌ترین نقش زن در حیات فردی و اجتماعی انسان‌هاست. مادر، به صورت ارادی و یا غیر ارادی و از طریق عوامل مختلف در سرنوشت کودک نقش‌آفرینی می‌کند. برخی از این عوامل، تجربه‌پذیر و برخی تجربه‌ناپذیرند. معرفت‌های تجربه‌ناپذیر، گاه، جز از طریق پیام وحیانی قابل وصول نیستند. این مقاله، با الهام از آموزه‌های دینی، بر آن است ...  بیشتر