نویسندگان

چکیده

در این مقاله نقش و جایگاه زنان و مردان در قصه های عامیانه (گپ شو) شهرستان لامرد با استفاده از نظریه ی نقش پارسونز مورد بحث قرار گرفته است. از میان مجموع قصه های عامیانه موجود در فرهنگ مردم این شهرستان 60 گپ شو انتخاب و با استفاده از روش فراتحلیل، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش سعی شده قصه های نقل شده از افراد بالای 50 سال مورد استفاده قرار گیرد. هدف این بررسی در وهله نخست، آشنایی با قصّه ها و عناصر فرهنگی است که به صورت شفاهی، نسل به نسل منتقل شده است. دیگر اینکه زنان و مردان در این قصه ها دارای چه نقش و جایگاهی اند؟ مقایسه پایگاه دو جنس دغدغه پایه ای این پژوهش می باشد. تحلیل محتوا؛ تکنیک تحلیل منابع مربوط به زمان های گذشته و یا فرهنگ های دیگر، بعنوان ابزار تجزیه و تحلیل در این تحقیق استفاده شده است. گرچه آمارها نشان از این دارد که نقش زنان در جامعه فعلی محدود به نقش خانگی نیست و برخی از زنان دارای نقش‌های سیاسی و اقتصادی هستند اما در این قصه‌ها زنان غالباً در نقش های خانوادگی و کلیشه ای سنتی ظاهر شده اند و ویژگی اخلاقی بارز آن ها ضعف و ناتوانی، مهربانی و دلسوزی و نداشتن ابزار قدرت و همچنین نداشتن قدرت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Southern Women in vulgar tales (Case study: Lamerd vulgar tales)

نویسندگان [English]

  • Reza Nobakht
  • Nasrin Ahmadi

چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the role and the place of women and men in vulgar tales in the 60 selected vulgar tales exploiting Parsons’ role theory and the infra- analysis method.The case tales are among which are narrated by people older than 50 years old. This paper aims, first to review the cultural elements which are verbally transferred from generation to generation, and, second, to analyze the role and the place of men and women in these folk tales. To analyze these tales by content and compare the gender roles, then, are the main concerns of the present study. The research findings state that; however, the recent statistics show that women’s role in society is not limited to the domestic ones, and some women undertake the political and economical roles, the women in these tales are mostly represented in the family with its traditional stereotypes. So, these women are characterized by weakness, inability, kindness, lack of instruments of power and the power, itself

کلیدواژه‌ها [English]

  • ordinary role
  • strategic role
  • vulgar tal
  • wighty role
  • women status