بررسی تأثیر جنسیت برخطاب های به کار رفته در برخی داستان های ادبیات معاصر ایران

جهانگیر صفری؛ مسعود رحیمی؛ ابراهیم ظاهری

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

چکیده
  این مقاله بر آن است که نقش گرایش های جنسیتی در انتخاب واژگان خطاب در داستان های ایرانی را بررسی کند. بعضی از واژگان خطاب از روی ماهیت خود عملکرد جنسیتی دارند. و ویژه ی زنان یا مردان می باشند. اما همان طور که بررسی شده است گوناگونی انتخاب بعضی از صورت های خطاب یا خطاب های ارجاعی، کم و بیش ناشی از موقعیت اجتماعی و ارزش های اجتماعی شخصیت ...  بیشتر

تحلیل گفتمان بازتولید زبان جنسیتی در مجلات عامه پسند فارسی در ایران

قربانعلی ابراهیمی؛ حسن ناصحی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

چکیده
  زبان جنسیتی حاکم بر گفتمان جنسیتی غالب بر فضای اجتماعی ایران، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین پدیده های موجود در کنش های زبانی و غیر زبانی افراد، در میان مجلات عامه پسند، به عنوان بخشی از نگاه رایج بر مفهوم جنسیت، نمود یافته است. از آن جایی که به‌نظر می‌رسد ایدئولوژی گفتمان‌ جنسیتی حاکم، درصدد تزریق و بهره وری از نگاه جنسیتی خودساخته ...  بیشتر

بررسی نقش و جایگاه زن جنوب در قصه های عامیانه (گپ شو)(جامعه مورد مطالعه: قصه های عامیانه شهرستان لامرد)

رضا نوبخت؛ نسرین احمدی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

چکیده
  در این مقاله نقش و جایگاه زنان و مردان در قصه های عامیانه (گپ شو) شهرستان لامرد با استفاده از نظریه ی نقش پارسونز مورد بحث قرار گرفته است. از میان مجموع قصه های عامیانه موجود در فرهنگ مردم این شهرستان 60 گپ شو انتخاب و با استفاده از روش فراتحلیل، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش سعی شده قصه های نقل شده از افراد بالای 50 سال مورد استفاده ...  بیشتر

زنان در کشاکش نبرد: حضور زنان مسلمان در جنگ‌ها تا پایان دوره ی اموی

آذرتاش آذرنوش؛ زهره دهقان پور

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

چکیده
  بررسی علل، نحوه و میزان تأثیر‌گذاری حضور زنان در جنگ های صدر اسلام هدف اصلی مقاله‌ی حاضر‌است. حضور و مشارکت زنان در جنگ های صدر اسلام از واقعیت های مسلّم و غیرقابل انکار تاریخ‌اسلام است. هر چند اسلام با حضور زنان در جنگ ها به عنوان رزمنده مخالف است، اما در مواردی که این اقدام به منظور دفاع از جان خویش، یا دفاع از وجود مبارک پیامبر ...  بیشتر

کارکرد کنیزان در خانواده از طاهریان تا مغول

هادی عالم زاده؛ فریبا کاظم نیا

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

چکیده
  خانواده نهادی زیستی- اجتماعی و یکی از بنیادی ترین نهادهای اجتماع است و در این نوشتار در نظر است با بررسی اجمالی ساختار نهاد خانواده در ایران در دوره ی تاریخی طاهریان تا مغول، تأثیر کنیزان بر کارکردهای سه گانه ی خانواده، (تامین نیازمندی های عاطفی ـ جنسی، تامین موقعیت اجتماعی ـ فرهنگی برای تولید مثل و تربیت فرزندان) و نیز مقایسه ی اجمالی ...  بیشتر

بازتاب حادثه اشغال در شعر شاعران زن فلسطینی (1948)

عزت ملا ابراهیمی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

چکیده
  : پس از اشغال فلسطین به دست صهیونیست ها در 1948، شماری از فلسطینیان در کشورهای عربی هم جوار آواره شدند و برخی دیگر در داخل سرزمین های اشغالی به ویژه کرانه غربی و نوار غزه سکنی گزیدند. از آن پس فلسطینیان هرگز روی آرامش، ثبات و استقرار سیاسی را به خود ندیدند. در نتیجه شعر معاصر نیز از این اوضاع نابسامان تاثیر پذیرفت. آوارگی، تبعید، قتل، غارت، ...  بیشتر

هویت زنان و دختران جوان ایرانی و نقش آنان در تمدن سازی

زهرا پیشگاهی فرد؛ مریم امیدی آوج

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388

چکیده
  هویت دارای ابعاد مختلفی است و مهم ترین بعد آن ?هویت فردی و اجتماعی است. جهت نقش پذیری و رسیدن به حقوق واقعی در اجتماع شناخت این هویت ها ضرورت دارد. یکی از مهم ترین مسائل در ارتباط با هویت?بحث هویت یابی دختران و زنان جوان است که این موضوع در بین دختران و زنان جوان ایرانی در مسیری حرکت کرده که بین تصور آنان و جامعه از خود فاصله وجود دارد. ...  بیشتر