نویسندگان

چکیده

خانواده نهادی زیستی- اجتماعی و یکی از بنیادی ترین نهادهای اجتماع است و در این نوشتار در نظر است با بررسی اجمالی ساختار نهاد خانواده در ایران در دوره ی تاریخی طاهریان تا مغول، تأثیر کنیزان بر کارکردهای سه گانه ی خانواده، (تامین نیازمندی های عاطفی ـ جنسی، تامین موقعیت اجتماعی ـ فرهنگی برای تولید مثل و تربیت فرزندان) و نیز مقایسه ی اجمالی نقش کنیزان و آزادزنان نسبت به این کارکردها و اشاراتی مختصر به دیگر وظایف کنیزان در نهاد خانواده به این پرسش پاسخ داده شود که آیا فراوانی کنیزان با تحول در نظام خانواده ارتباط دارد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Functions of Bondswomen in the Family (From Taherid to Mongol)

نویسندگان [English]

 • hadi Alemzadeh
 • Fariba kazamnia

چکیده [English]

Family is a social-biological institution and it is one of the most fundamental institutions of society. This article explores the structure of the family institution in Iran at the historical period from the Taherid dynasty to Mongols, to analyze the impact of the bondswomen on twofold function of the family. The family is taken into consideration as the institution which has been provided the individual’s emotional- sexual needs and the social- cultural security for reproduction and training children. In this regard, the paper seeks the functional roles of the bondswomen and the free women and it also goes through the other tasks of the bondswomen in the family institution to examine if there are any relations between the superabundance of the bondswomen and changes in family system

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bondwoman
 • Extended family
 • History of Iran
 • Institution of Family
 • Polygamy
 • slave
 • slavery
 • Social History
 • woman