نویسنده

چکیده

: پس از اشغال فلسطین به دست صهیونیست ها در 1948، شماری از فلسطینیان در کشورهای عربی هم جوار آواره شدند و برخی دیگر در داخل سرزمین های اشغالی به ویژه کرانه غربی و نوار غزه سکنی گزیدند. از آن پس فلسطینیان هرگز روی آرامش، ثبات و استقرار سیاسی را به خود ندیدند. در نتیجه شعر معاصر نیز از این اوضاع نابسامان تاثیر پذیرفت. آوارگی، تبعید، قتل، غارت، مصادره ی املاک و اراضی، تخریب و ویرانی و دیگر رخدادهای سیاسی ناگوار این کشور سبب شد تا شاعران زن فلسطینی پس از «اشغال» پیوسته نظاره‌گر درد، رنج و اندوه بی پایان هم وطنان خود باشند و بی وقفه آلام آنان را در آثار خود به تصویر کشند. بدین سان شعر آنان که مالامال از احساسات و عواطف صادقانه بود، پیوندی ناگسستنی با توده ی مردم برقرار کرد؛ روحیه مبارزه طلبی و آزادسازی وطن را در کالبد فدائیان دمید و گامهایشان را در راه پیشبرد اهداف جنبش ملی فلسطین استوارترساخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Representation of the Palestine Occupation (1948) in the Poetry of the Palestinian Women Poets

نویسنده [English]

  • Ezzat Molla Ebrahimi

چکیده [English]

A group of Palestinians became refugees in neighboring Arab countries after their homeland was occupied by Israel. Other part of the population continued to reside in the occupied country at Karate Gerbil and Ghazi, but they have lost the peace, and the political stability and establishment. Consequently, this disordered situation affected Palestinian poetry.Refugee status, exile, massacre, pillage, confiscation of the land and the property, demolition and destruction, etc caused the Palestinian poets to reflect their compatriot's endless sufferings post 1948. This has strengthened the Palestinians’ adherence to their national poetry. Thus, the spirit of the resistance and the liberation of the occupied homeland have become the main goal of the Palestinian Mojahids to promote and support the National Palestinian Movement

کلیدواژه‌ها [English]

  • Israel
  • Palestinian
  • Woman and Contemporary Poetry