ملاحظاتی بر اسلام پذیری و بیعت زنان با پیامبراسلام (ص)

نویسنده

چکیده

مسلمان شدن افراد و بیعت آنان از مسائل مهم در ترسیم رابطه ی پیامبر(ص) با مسلمانان است. بیعت با پیامبر(ص) در مورد مردان به کرّات در منابع گزارش شده و تحقیقات و بررسی های متعددی درباره ی آن صورت گرفته است. با این حال مبحث بیعت زنان با پیامبر(ص) و این که آیا با زنان نیز بیعت می شد و در صورت مثبت بودن پاسخ با چه کسانی و تحت چه شرایطی و با چه الزاماتی صورت می گرفت، یکی از مسائل مهم در سیره ی پیامبر(ص) و نیز نشان حضور اجتماعی زنان در صدراسلام می باشد که هم‌چنان نیازمند بررسی و تعمق است. این نوشته در نظر دارد با یافتن رابطه‌ی میان مسلمان شدن و بیعت زنان به بحث درباره‌ی علاقه‌مندی زنان به تغییر کیش یعنی اسلام پذیری و بیعت در قالب متعهد شدن به اسلام بپردازد. مقاله ی حاضر درصدد پاسخ دادن به چند پرسش اساسی است: مهمترین مقاطع مسلمان شدن و بیعت زنان با پیامبر(ص) با چه شرایطی در چه زمانی و کجا بوده است؟ و چه رابطه ای میان اسلام پذیری و بیعت زنان وجود دارد؟ در پاسخ به پرسش های فوق فرضیه آن است که «بیعت تابعی از اسلام پذیری و ادامه ی آن بوده و زنان در موقعیت های مختلف با بیعت کردن، وارد شدن خود را به حیطه ی مسلمانی، تعهد و وفاداری به اسلام و پیامبر(ص) را به طور عملی اعلام می کردند». بررسی های به عمل آمده نشان می دهد، میان اسلام پذیری و بیعت زنان توالی منطقی وجود دارد. بیعت با زنان هم در دوران حضور پیامبر(ص) در مکه و هم پس از مهاجرت ایشان به مدینه انجام می شد و صرفاً محدود به مقاطع خاص و افراد خاص نبود و زنان پیشگام در مسلمانی، در بیعت نیز تعجیل داشتند. برخی شرایط و قیود مورد تأکید پیامبر(ص) برای زنان در جریان اسلام آوردن زنان مکی و در جریان فتح مکه گزارش شده‌است، امّا در مقاطع دیگر قید شرایط در بیعت کمتر آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Consider the Conversion to Islam and Women’s Bay’at with the Prophet Mohammad (pbuh)

نویسنده [English]

  • Shahla Bakhtiary
چکیده [English]

The conversion to Islam and bay’at of the newly converted Muslims are significant to draw the relationship between the Prophet of Islam and Muslims. There are lots of records and researches which depict the different aspects of bay’at between men and the Prophet. Then, what is significant is to examine if the Prophet also took the bay’at of women and, if yes, under which conditions? In fact, the social presence of women at the advent of Islam is the question the paper is to answer. This study is to explore the way the bay’at stimulated women to convert to Islam and abide by that. The principal questions the paper is to answer are: 1) What are the main periods of time and places that women did the bay’at with the Prophet?, and 2) What is the relationship between the women’s bay’at and their stimulation to convert to Islam?. The hypothesis, here, is that Bay’at is the subject under the Muslim women’s conversion to Islam. Women actually did use bay’at to indicate their affection and loyalty to Islam and the Prophet. The studies show that there is a direct relationship between doing bay’at and acknowledgement of and abiding by Islam. Women’s bay’at with the Prophet has occurred in different stages in Mecca and after the Prophet’s immigration to Medina. It even can not be limited to any specific place, time or person, and the converted women to Islam were looking forward to doing bay’at with the Prophet. He obliged the converted women to do bay’at after the conquest of Mecca, but it is not reported him to urge women to do so in any other episodes of the history of Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bay’at
  • Bay’at Conditions
  • Conversion to Islam
  • The Prophet Contemporary Era.
  • Women