چنته بافی، نمود احساسات زن قشقایی فارس

نویسنده

چکیده

چنته یا آینه دان یکی از دستبافت های عشایر قشقایی فارس است که صرفاً توسط زنان بافته شده و از آن به عنوان کیسه یا خورجینی جهت حمل وسایل شخصی نظیر پول، توشه ی راه، فشنگ و... استفاده می شود. دختران و زنان عشایر از همان کودکی بافت چنته را فرا گرفته و هنگام رسیدن به سن ازدواج برای خانواده های خود چنته های مرغوب می بافند. در جامعه ی عشایری که زنان در مقام منزلتی پائین تر از مردان قرار گرفته و اصولاً هویت و شخصیت آنان به عنوان موجودی مستقل در نظر گرفته نمی شود، آنان فضایی مناسب جهت ابراز عواطف و احساسات خود ندارند. همین امر موجب گردیده که زنان قشقایی از چنته بافی به عنوان ابزاری جهت تجسم بخشیدن به آرزوها و رویاهای شاد و یا اندوهناک خود بهره جویند. می توان گفت چنته دریچه ای به سوی خلوت و تنهایی معصوم و بی آلایش زنان قشقایی است. این زنان در بیان احساسات درونی خود از نقش مایه های باستانی و زمانی از نقوش موجود در محیط زندگی خود یعنی طبیعت الهام گرفته و عشق و علاقه یا نگرانی و کینه خود را نسبت به کسانی که در کنار آن ها زندگی می کنند ابراز می دارند. لذا در این نوشتار با هدف کشف دنیای پر رمز و راز زنان قشقایی فارس در قالب چنته بافی، ابتدا به ارائه تاریخچه اجتماعی و فرهنگی ایل قشقایی پرداخته و سپس به اختصار جایگاه و موقعیت زن در این ایل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. پس از معرفی چنته بافی و ویژگی های فنی بافت آن، تجسم و تخیل زن قشقایی به هنگام بافت چنته، دست مایه ی این پژوهش خواهد بود. روش مطالعه در این نوشتار، تاریخی و شیوه ی جمع آوری اطلاعات روش اسنادی براساس مطالعه کتابخانه ای بوده است و در بخش معرفی نمادها و مفاهیم آنان در نزد زنان قشقایی، اطلاعات کاملاً به صورت میدانی جمع آوری شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chante , the Appearence of Fars Qashqa’I women’s emotions

نویسنده [English]

  • Marjan salavati
چکیده [English]

Chante or Ayenedan is one of the Qashqa’I hand-woven arts that is made only by women. It is applied for carrying individual things like: money, food, etc. Qashqa’I girls and women learn how to weave Chante from childhood and will weave an excellent Chante when they are going to marry. In the tribal society, the women are in a lower position than men and they don’t have the reserved identity as an independent individual so there is no place to express their emotions. This causes that Qashqa’I women use Chante weaving as a device for illustrating their aims and happy or sad dreams. We can say that Chante is a way to their innocent loneliness and aspirations. These women utilize the ancient motifs and the pictures of inspiring nature around them to express their emotions. So, they show their love, interest or worries through weaving Chante, and this paper aims to search their mysterious world exploring them. First, the social and cultural history of Qashqa’I tribe is explained, and the position of women in the tribe is examined. Second, the paper introduces Chante and the technical way of weaving. Finally, the imagination of Qashqa’I women as appeared in Chante will be described. This paper is a library study and it exploits the historical approaches. It is also an innovative study semiologically introducing the symbols appear in Chante.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chante
  • Fars Qashqai tribe.
  • View - Qashqai women