مطالعه ی تفاوت های نوشتاری در آثار نویسندگان معاصر ایرانی با توجه به متغیر جنسیت

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق با تکیه بر روی کرد تحلیل گفتمان انتقادی (CDA ) به تجزیه و تحلیل ده رمان از نویسندگان زن و مرد ایرانی می پردازیم. در حوزه ی واژگان از جنبه ی به کارگیری واژگان غیرهسته ای و استعاره و در بخش نحو به مقایسه ی جمله های معلوم در مقابل مجهول، کوتاه در مقابل بلند و نقل قول مستقیم در مقابل غیرمستقیم، به مقایسه ای از جنبه ی جنسیت نویسندگان پرداخته می شود. در این مقایسه آمارها نشان داده اند که نویسندگان زن بیشتر از نویسندگان مرد به استفاده از واژگان غیرهسته ای و استعاره در بخش واژگان و جمله های مجهول، بلند و نقل قول غیرمستقیم در بخش نحو تمایل دارند. بنابراین جنسیت نیز هم چون عوامل ایدئولوژیکی در نوع تولید متن نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of the Contenporary Iranian Authers Style of Writing With the Emphasis on Grender

نویسندگان [English]

  • zaenab Mohammad Ebrahimi Jahromi
  • tahereh zakery
چکیده [English]

This research, relying on Critical Discourse Analysis(CDA), has proceed to analyze ten novels of modern Iranian men and women writers.In the field of lexicon, using marked lexicon and metaphor, and in the section of syntax, using syntactic non – norm in the texts, it has compared active vs. passive sentences, long vs. short sentences, and direct vs. indirect speech with regard to gender of the writers. In this comparison, the statistics show that the women writers use more than men writers marked lexicon, and metaphor; in the part of lexicon; and passive sentences, long sentences and indirect speech, in part of syntax. Therefore, the gender of writers plays an important role in type of producing the texts, like ideological factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • hegemony.
  • Lexicon
  • Men’s writing. Critical Discourse Analysis
  • Women’s writing