بررسی جایگاه زن در آثار واقع‌گرایانه ی جمالزاده و بالزاک

نویسندگان

چکیده

از دیدگاه مکتب واقع‌گرایی، ادبیات ابزاری است برای شناساندن رویه ی واقعی قواعد، روابط و مناسبات اجتماعی. این مکتب بر آن است تا گستره ی آگاهی‌های اجتماعی خوانندگان را افزایش دهد. این هدف، مضامین تازه‌ای را پیش روی نویسندگان قرار می‌دهد. مسأله ی زندگی زنانه نیز، بر اساس همین روی کرد، وارد آثار ادبی جوامع مختلف می‌شود. بررسی آثار بالزاک و جمالزاده، به عنوان بنیان گزاران این مکتب در فرانسه و ایران نشان می‌دهد که این دو نویسنده، کم و بیش به این مضمون پرداخته‌اند. آن ها از یک‌سو، جایگاه سنتی زنان را به تصویر می‌کشند و از سوی دیگر، تأثیر سرمایه‌داری بر زندگی آنان را افشا می‌نمایند. اگرچه این دو نویسنده، در بعضی از موارد، موضوعات مشترکی را مطرح می‌کنند که منجر به بروز شباهت‌های قابل توجهی در دیدگاه‌های آن ها می‌شود، اما تجربیات فرهنگی و اجتماعی ناهمانند و نیز حضور در دو دوره ی تاریخی متفاوت باعث می‌شود که در تصاویری که آنان ارایه می‌دهند، همسانی چندانی وجود نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Exploration of the Woman’s Position in the Realistic Works Written by Jamalzadeh and Balzac

نویسندگان [English]

  • farideh alavi
  • soheila saeedi
چکیده [English]

For realists, the literature is the instrument to identify the real social logics and relationships. The school of realism objects to expand the social awareness of its readers, and it suggests them new subjects. According to this approach, the woman’s life has become an issue of the literary works. The exploration of the works written by Balzac and Jamalzadeh, the founders of the school of realism in France and Iran, depict that both were concerned on the woman’s life. On one hand, they both describe the woman’s traditional life, and, on the other hand, they reveal the influence of the Capitalism on her life. The works of Balzac and Jamalzadeh share similarities, however, their different eras, with distinct social and cultural experiences, have led into two different images of women

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balzak
  • Jamalzadeh
  • literature
  • Realism
  • Women?s Position