بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان (1375تا1384)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله در پی چگونگی بازنمایی زنان در دوره ی اصلاحات (1384تا1375) از طریق رمان های به نگارش درآمده توسط زنان هستیم. مهم ترین ویژگی برخی از آثار تولیدشده در این دوران، گفتگوی درونی راوی با خود است. از آن جایی که چنین عنصری در ادبیات ایران نوظهور است درصدد پاسخگویی به این سوال هستیم زنان در این دسته از رمان ها چگونه بازنمایی می شوند؟ فرکلاف از یک سو به قدرت توجه ویژه ای نشان می دهد و از سوی دیگر به سوژه ی خلاق اعتقاد دارد و مفهوم فاعل گفتمان را مورد توجه قرار می دهد. به همین منظور با استناد به نظریه ی وی کوشیده ایم به بررسی این مهم بپردازیم. با استناد به نظریه ی فرکلاف رمان های چراغ ها را من خاموش می کنم، انگار گفته بودی لیلی و پرنده ی من انتخاب و با استفاده از روش تحلیل انتقادی گفتمان مورد تحلیل واقع شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد؛ شخصیت اصلی این رمان ها دو تصویر از خویشتن بازنمایی می نمایند. آنان ابتدا در جهت هماهنگی با فرهنگ سنتی عمل می کنند اما در میانه ی راه در اثر رویارویی با تضادها و حوادث بیرونی زندگی شان دگرگون می شود، در معرض انواع آشوب ها و تلاطم های درونی و بیرونی واقع می شوند، و از همین ره گذر شروع به بازاندیشی پیرامون دنیای اطراف خود می نمایند. پس از بازاندیشی موفق می شوند دنیایی جدید را بنا کنند، دنیایی که با فرهنگ سنتی بسیار متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Representation of Gender in Novel Discourse (1996-2005)

نویسندگان [English]

  • Shahram Parastesh
  • Faezeh Sasanikhah
چکیده [English]

This article traces the way women are represented in three novels written by women during the Reform Government 1375-1384/1996-2005. The most important characteristic of these novels is the internal dialogue of the narrator. This phenomenon helps to penetrate the layers of the female mind and to reach the inner world of women. This is a new phenomenon in the Iranian novel and our aim is to know how it is represented. How far does the mind of the women in these novels correspond to the common paternalistic culture? These novels are analyzed from three different angles, description, explanation and interpretation. The results show that the main characters of the novels have two images of themselves. They begin by acting in accordance to traditional culture and everything appears natural to them but midway they encounter external contradictions and events which upset their lives. They face internal chaos and disturbances and begin to think about the world around them and manage to build a different life for themselves which is very different to the traditional world they lived in.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Structure and Subject
  • critical discourse analysis
  • naturalization
  • Power and Resistance