نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله حاصل پژوهشی است که به بررسی رابط? میان «جنسیت کارگردان» و «نوع شخصیت‌پردازی زن نقش اول» در فیلم‌های سینمایی پرداخته است. به این منظور، شش فیلم سینمایی که در دور? اصلاحات با موضوعات مرتبط با زنان توسط کارگردانان صاحب سبک سینمای ایران (سه کارگردان مرد و سه کارگردان زن) ساخته شده؛ انتخاب و با روش «نشانه‌شناسی» تحلیل شده‌اند. این فیلم‌ها شامل واکنش پنجم، گیلانه، زندان زنان، مهمان مامان، کاغذ بی‌خط و سگ‌کشی هستند که با توجه به معیارهای استخراج شده از نظریات توانمندسازی زنان – منابع، عاملیت و دستاوردها- شخصیت زن نقش اول آن ها در قالب شخصیت‌پردازی منطقی و غیرمنطقی از زنان تحلیل شده است.
یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که زنان نقش اول در فیلم‌های بررسی شده با معیارهای توانمندسازی عمدتاً توانمندی بالایی نداشته‌اند و اغلب به صورت قربانی و شکست خورده به نمایش گذاشته شده‌اند و تفاوت چندانی بین کارگردان های زن و مرد در نوع شخصیت‌پردازی زن نقش اول فیلم‌ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between director's gender and type of characterization of women in cinema

نویسندگان [English]

  • Azam Ravadrad 1
  • Bahareh Fath Abadi 2

1

2

چکیده [English]

This article is outcome of a piece of research which has examined the relationship between "the director's gender" and "type of characterization of female first role" in movies. Six movies produced in the reformation era (Dowrane Eslahat) whose subject matter is women issues are selected to be analyzed using semiotic method. These movies are created by known directors of Iranian cinema including 3 male and 3 female directors.
This includes movies such as "the fifth reaction", "Gilane", "women's prison", "mum's guest", "plain paper" and "dog killing" which their female first role is analyzed using criteria derived from women's empowerment theories- including resources, subjectivity and gains_ to see whether their characterization is logical or non-logical.
The findings show that the women first role of studied movies are not very powerful regarding the empowerment criteria and are usually represented as victims and failed characters. Moreover, there is not so much difference between male and female directors regarding the type of characterization of women first role in the movies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • iranian cinema
  • semiotics.
  • women characterization
  • Women Empowerment