تحولات نماد الوهی فرشته با الهام از نقش فروهر و بُن مایه سیمرغ

اسفندیار اختیاری؛ آزاده پشوتنی زاده؛ رامین اخوی جو

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 5-23

چکیده
  در هنر ایرانی، همواره حضوری از نیروی مافوق طبیعی در قالب تصاویر طبیعی رخ می‌نماید و همواره جهان خاکی آدمیان را با ماوراء آن پیوند داده است. این هدف جز با تعمق بر دو کهن الگوی فروهر و سیمرغ در به ظهور رسانیدن نماد فرشته محقق نخواهد شد. در این تحلیل، سعی بر آن است، تا با گردآوریهای اسنادی و کتابخانه ای به تحلیل و توصیف موضوع اقدام نموده ...  بیشتر

زن ورانگی در بستر جنگ در آثار لویی آراگون

محمدتقی غیاثی؛ شقایق نادری مقام

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 25-38

چکیده
  لویی آراگون، در این جستار به عنوان یک شاعر و نویسنده معاصر مطرح می شود؛ شاعری که در طول جنگ جهانی دوم میان زن ورانگی و تعهدمندی به میهن، شکافی نمی بیند. در اثر او، زن پاس داشته می شود، به رغم آنانی که زن را گرانباری بر گرد? مرد جنگاور می شمرند. در واقع بخشی از آثار او در هیمن? پیشگاه زنانه الزا است؛ تا بدانجا که تعهدمندی و میهن پرستی او ...  بیشتر

پیش بینی مؤلفه های شادکامی زنان متأهل از طریق عزت نفس و روابط زناشویی

راضیه شیخ الاسلامی؛ عصمت نجاتی؛ ساره احمدی

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 39-54

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابط، عزت نفس و روابط زناشویی با شادکامی زنان متأهل انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 97 نفر از زنان متأهل شهر شیراز بود. جهت سنجش مؤلفه های شادکامی (شامل عواطف مثبت و منفی و رضایت از زندگی) از مقیاس عاطفه مثبت و منفی (واتسون و همکاران، 1988) و مقیاس رضایت از زندگی (داینر و همکاران، 1985) استفاده شد. هم‌چنین عزت ...  بیشتر

شکل‌گیری مبانی «نظام الگوی مصرف»، «انتخاب نیاز» و «جنسیت»

ثریا مکنون؛ زهره عطائی آشتیانی

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 55-74

چکیده
  مقاله حاضر موضوع کلی «جنسیت و مصرف» را با توجه به مبانی فلسفی آن و روند پیدایش الگوی مصرف طرح نموده است، نویسندگان مقاله معتقدند که الگوی مصرف دارای سه مرحلة مرتبط و هماهنگ در تولید، توزیع و مصرف بوده و نحوة شکل‌گیری مصرف بر مبنای «تولید نیاز» و رابطة آن با «ارضاء نیاز» در قالب یک نظام هدفمند و با جهت مشخص است. در این راستا، طرح تحقیقاتی ...  بیشتر

رابط? میان جنسیت کارگردان و نوع شخصیت‌پردازی زن در سینما

اعظم راودراد؛ بهاره فتح آبادی

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 75-94

چکیده
  این مقاله حاصل پژوهشی است که به بررسی رابط? میان «جنسیت کارگردان» و «نوع شخصیت‌پردازی زن نقش اول» در فیلم‌های سینمایی پرداخته است. به این منظور، شش فیلم سینمایی که در دور? اصلاحات با موضوعات مرتبط با زنان توسط کارگردانان صاحب سبک سینمای ایران (سه کارگردان مرد و سه کارگردان زن) ساخته شده؛ انتخاب و با روش «نشانه‌شناسی» تحلیل شده‌اند. ...  بیشتر

جایگاه عقل در مسئولیت اخلاقی زنان با تکیه به منابع روایی

فهیمه فرهمندپور؛ مرضیه معماری

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 115-133

چکیده
  در ظاهر برخی روایات، بهره مندی کامل زنان از موهبت عقل مورد تردید قرار گرفته و این سئوال اساسی را موجب گردیده که آیا در اندیشه معصومین (علیهم السلام) زن دارای نقیصه ذاتی در عقل است یا شرایط زمان و محیط تربیتی در این خصوص تأثیر دارد؟ از آن جا که کمال عقل از جمله شرایط احراز مسئولیت اخلاقی شمرده شده است، موضوع از آن جهت برای زنان اهمیت می ...  بیشتر

نگاه نمادین به زن در شعر معاصر فلسطین

عزت ملاابراهیمی؛ زینب نریمانی؛ نازی قنبری

دوره 3، دوره 1، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 95-113

چکیده
  در نظر شاعران معاصر فلسطینی خاک وطن اشغالی به مثابه دلبری است با بی‌نهایت نام‌های فریبنده و زیبا. شاعر برای دست یافتن به محبوب خود [وطن] از روزن? خیال وارد می‌شود و نگاه ویژه و متفاوتی به آن دارد. پس از وقوع حوادث سخت و بحرانی فلسطین که با اشغال این سرزمین در 1948 به اوج خود رسید، شاعر از «زن»به عنوان نمادی برای بیان احساس و شدت دلبستگی ...  بیشتر