جایگاه زن در تمدن فراعنه با تأکید بر نتایج باستان شناسان? دور? امپراطوری جدید (1000-1500 ق.م)

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پروفسور ژان یویوت، یکی از بزرگترین مصرشناسان فرانسه می گوید: «شاید به خلاف آنچه خود مصری ها می پندارند، خاستگاه همه چیز در مصر نباشد، ولی باید بپذیریم که حدود 3000 سال پیش از میلاد مسیح، مصر?1? از سرزمین های همسایه اش بسیار پیشرفته تر بوده است. نشانه های ماندگار، شاهکارهای معماری و آثار هنری به جا مانده از آن، از ورای قرن ها به دست ما رسیده اند؛ و همین امر شهرتی بیش از تمدن های دیگر آن زمان برایش به ارمغان آورده است.» (یویوت، 112) تاکنون بارها در مورد این کشور، حکمرانان آن، این که فراعنه که بودند و چه کردند سخن ها گفته و کتاب ها نوشته اند. ما در این مقاله می کوشیم به چشم انداز دیگری از مصر باستان بپردازیم: حضور زنان در سطوح مختلف معنوی و اجتماعی و برخورداری آنها از حقوق و امتیازاتی که نه تنها در آن دوران، بلکه حتی امروز نیز بسیاری کشورهای دیگر از آنها بی بهره اند. در مصر فراعنه، اوج معنویت از آن زنان بود، زنان می توانستند در رأس بالاترین مناصب حکومتی و دولتی قرار گیرند و حتی گاهی در مقام فرعون، زمام امور را در دست بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Women in the Pharaoh Civilization: The Archeological Findings of the Era of the New Empire (1500-1000 BC)

نویسنده [English]

  • Bahareh Javaheri
چکیده [English]

Professor Jean Yoyotte, one of the most prominent French Egyptologists, holds that perhaps unlike what the Egyptians themselves maintain, the fountainhead of everything is not in Egypt; yet one has to agree that circa 3000 BC, Egypt was indeed much more advanced than its neighboring states. Indelible relics, architectural masterpieces, and works of art remaining from that era have reached us throughout the eons and for this very reason, Egypt is granted a fame and glory beyond its coterminous civilizations (Yoyotte [ii], p, 112). Much has been written on the pharaohs and the rulers and how they governed the land. This paper, however, seeks to investigate into ancient Egypt from a different perspective: the presence of women in the various spiritual and social layers and their rights and advantages which were and still remain to be a rarity in many countries for women. In the Egypt of the pharaohs, women enjoyed the highest peak of spirituality and they could assume the most important positions in the state; some were even pharaohs and would lead the state themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Egypt
  • goddess
  • Pharaoh
  • rights
  • Status
  • Women