نویسندگان

1 دانشیار جامعه¬شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد ایران شناسی دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه شیراز

چکیده

ضرب‌المثل‌ها جملات کوتاهی هستند با مفاهیمی عمیق و برخاسته از قالب‌ها و تصورات اجتماعی که جهت‌گیری و تشخیص موقعیت‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند. این مطالعه به دنبال بررسی بازتاب مفهوم زن و مسائل زنان در میان ضرب‌المثل‌های محلی شهرستان لامرد می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به گردآوری و تحلیل ضرب‌المثل‌هایی در خصوص زنان پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان‌دهند? آن است که در این جامعه هیچ‌گونه نقش اجتماعی و یا حرفه‌ای برای زنان قائل نبوده و ضرب‌المثل‌ها پیرامون دو محور ویژگی‌های مختلف شخصیتی زنان و نقش‌های آن‌ها درون خانواده از جمله نقش مادری و همسری معطوف به مردسالاری موجود در این شهر شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sociological Analysis of Proverbs of Women in Lamerd, Fars Province

نویسندگان [English]

  • majid movahed 1
  • Mohammad Javad Askari Chavardi 2
  • zahra yadali 3

1

2

3

چکیده [English]

Proverbs are short statements which have deep concepts and arise from the social forms and perceptions that provide social situation and orientation. This study seeks to examine the image of women and their issues among local proverbs of Lamerd city in Fars province. Female related proverbs have been compiled and trough qualitative content analysis method analyzed. The results show that no social or professional role are considered for women in this society and proverbs are just related to the different personalities of women’s roles within the family as a mother or a wife and these roles are formed based on male chauvinism in the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lamerd
  • patriarchy
  • Proverbs
  • Stereotypical beliefs
  • Women