نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هدف این مقاله آن است که تأثیر روحیة خداترسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های معنویت دینی را در اصلاح جامعه به‌ویژه مناسبات جنسی و جنسیتی در خانواده و اجتماع نشان دهد و از این رهگذر، به ارائة راهکارهایی در جهت تقویت و گسترش این روحیه در سطح خانواده و اجتماع به‌منظور کاهش مشکلات و آسیب‌های مربوط به روابط زن و مرد بپردازد. از نظر رویکرد می‌توان نوعی روش سه‌جانبة مشتمل بر نگاه‌های درون‌دینی، جامعه‌شناختی و مهندسی اجتماعی را در مقاله مشاهده کرد. از نظر میزان اثربخشی نیز می‌توان گفت هرچند خداترسی آموزه‌ای آشناست و آثار مثبت اجتماعی، به‌ویژه جنبة بازدارندگی آن در برابر کج‌روی‌ها قابل انکار نیست، اما یادآوری مجدد این فضیلتِ تقریباً فراموش‌شده و بیان مشروح‌تر آثار اجتماعی‌اش، می‌تواند کمک مؤثری به ادبیات حوزة جامعه‌شناسی دین قلمداد گردد، ضمن آن‌که تطبیق این بحث بر حوزه‌های جامعه‌شناسی خانواده و جنسیت می‌تواند کمک مهمی به پیشبرد ادبیات این دو حوزه تلقی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Piety role in reforming society

نویسنده [English]

  • Hosein Bostan (Najafi)

چکیده [English]

This paper aims to show the impact of fear of God, as one of the most important signs of religious spirituality, on improving sexual and gender relationships in family and society as well as other social relationships and thus to offer some procedures for enhancing and expanding this character at familial and societal levels in order to reduce the problems involved in social relations specially male-female relations. With respect to the approach, a three-dimensional method which employs religious texts, sociological insight and social engineering standpoint could be seen in the article. And with regard to the value, it could be said that although fearing God is a familiar doctrine and its desirable societal outcomes specially the prevention of deviances are not deniable, reminding this nearly forgotten virtue and explaining its societal outcomes in detail could be taken as a considerable contribution to the literature of sociology of religion. Meanwhile the application of this discussion to the problems of sociology of family and sociology of gender could be considered as an important contribution to the literature of these two fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fear of God
  • religion and gender relationships
  • religion and sexual relationships
  • religion and society
  • Social Engineering
  • Spirituality