نقش خداترسی در اصلاح جامعه با تأکید بر مناسبات جنسی و جنسیتی

حسین بستان (نجفی)

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 7-24

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.30350

چکیده
  هدف این مقاله آن است که تأثیر روحیة خداترسی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نشانه‌های معنویت دینی را در اصلاح جامعه به‌ویژه مناسبات جنسی و جنسیتی در خانواده و اجتماع نشان دهد و از این رهگذر، به ارائة راهکارهایی در جهت تقویت و گسترش این روحیه در سطح خانواده و اجتماع به‌منظور کاهش مشکلات و آسیب‌های مربوط به روابط زن و مرد بپردازد. از نظر ...  بیشتر

رویکردی دینی به نقش مادران در عملکرد کج سازهای جنین (تراتوژن ها)

فهیمه فرهمندپور؛ رضا فیروزی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.30351

چکیده
  نقش مادرانه، مهم‌ترین نقش زن در حیات فردی و اجتماعی انسان‌هاست. مادر، به صورت ارادی و یا غیر ارادی و از طریق عوامل مختلف در سرنوشت کودک نقش‌آفرینی می‌کند. برخی از این عوامل، تجربه‌پذیر و برخی تجربه‌ناپذیرند. معرفت‌های تجربه‌ناپذیر، گاه، جز از طریق پیام وحیانی قابل وصول نیستند. این مقاله، با الهام از آموزه‌های دینی، بر آن است ...  بیشتر

هنجارشناسی سبک زندگی دینی: تبیین سه اصل محوری

فریبا علاسوند

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.30352

چکیده
  عوامل متعددی که به توسعه فرهنگ و ساختارهای وابسته به فردگرایی، انسان‌محوری و خویشتن-خواهی دامن زده‌اند، سبکی یکسان از زندگی را برای بشر فراهم آورده‌اند که به تدریج دین‌داران را در تضاد با پیرامون‌شان کشانده است. برای خروج از این وضعیت، لازم است اصول حاکم بر زندگی دین-دارانه، بازخوانی و ساختارسازی شوند؛ چه آن که نادیده‌انگاری ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی و ضرورت تدوین الگوی ایرانی اسلامی

سهیلا صادقی فسایی؛ ایمان عرفان منش

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 63-84

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.30353

چکیده
  نهادهای اجتماعی جامعه ایران در سیر تحولات ناشی از مدرنیته به‌طور کامل، یک‌سان و هم‌زمان دچار تغییر نشدند. در این میان، سطوح خرد، میانه و کلان در ساختار خانواده به‌گونه‌ای ناهماهنگ نسبت به تغییرات جامعه، متأثر گردید. از این رو، امروزه شاهد برهم‌کنشی ناسازگار بین برخی از اجزای مرتبط با خانواده سنتی با پاره‌ای از ارزش‌های برخاسته ...  بیشتر

سنجش بررسی رابطه دین‌داری و سبک زندگی (مطالعه موردی زنان 20 ساله و بیش تر ساکن شهر تهران)

محمد‌تقی کرمی‌قهی؛ زینب‌ زاد‌سر

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.30356

چکیده
  در این مقاله به‌وسیله «پرسشنامه» به بررسی موضوع سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن -نظیر دین‌داری افراد- پرداخته‌ایم. جمعیت آماری، شامل زنان 20 سال به بالای ساکن تهران است و حجم نمونه به‌وسیله نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 361 نفرتعیین شد. اساس نظری تحقیق بر نظریه کنش وبر استوار است. بر اساس مدل گلاک و استارک، برای سنجش دین‌داری چهار ...  بیشتر

تحلیل عدالت جنسیتی در مناسبات عاطفی، اخلاقی و اقتصادی خانواده

عزت السادات میرخانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 103-124

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.30354

چکیده
  مسأله عدالت جنسیتی، اگرچه در نهادهای حقوقی و اجتماعی موضوعی وارداتی قلمداد می‌گردد و در عرصه تئوریک کراراً مورد توجه قرار گرفته است، لیکن در عرصه‌های عملی‌سازی آن، به سبب اختلاط در فرهنگ‌ها و عدم پالایش مبانی آن، با چالش‌هایی روبرو بوده که نیازمند تبیینی درست در عرصه گرایش‌ها و نگرش‌های متکی بر فرهنگ بومی و اسلامی است. به‌ویژه ...  بیشتر

فراتحلیل پژوهش های انجام شده درباره «نابرابری جنسیتی»

عبدالحسین کلانتری؛ فاطمه فقیه ایمانی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، صفحه 125-142

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.30355

چکیده
  مسأله برابری زن و مرد از موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر، ذهن جامعه علمی را بسیار به خود مشغول کرده است؛ صاحب‌نظران متعددی در این حوزه به ایراد نظر پرداخته و در این راستا، متفکرین اسلامی در پی تبیین مسأله عدالت و برابری از منظر اسلام و نقد رویکردهای فمینیستی برآمده‌اند. هم‌چنین، پژوهش‌های مختلفی نیز در این حوزه انجام شده است. در ...  بیشتر