نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مسأله عدالت جنسیتی، اگرچه در نهادهای حقوقی و اجتماعی موضوعی وارداتی قلمداد می‌گردد و در عرصه تئوریک کراراً مورد توجه قرار گرفته است، لیکن در عرصه‌های عملی‌سازی آن، به سبب اختلاط در فرهنگ‌ها و عدم پالایش مبانی آن، با چالش‌هایی روبرو بوده که نیازمند تبیینی درست در عرصه گرایش‌ها و نگرش‌های متکی بر فرهنگ بومی و اسلامی است. به‌ویژه آن‌که استحکام نهاد خانواده از اساسی‌ترین اهداف قانون‌گذار اسلامی است. در منش توحیدی، زوجیت، وحدت برخاسته از جذب و انجذابی حکیمانه است که تحقق عدالت در عین قوام‌یابی اصول ارزشی دیگری چون: کرامت انسانی، امنیت و سکونت، مودت و رحمت، احسان و مروت صورت می‌پذیرد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین جایگاه محوری اصل عدالت در نظام قانون‌گذاری اسلامی و تأثیر آن بر عدالت جنسیتی در روابط انسانی اعضاء خانواده است که مستلزم بیان تفاوت‌های بنیادین میان دو نظام فکری؛ خدا محور و انسان محور می‌باشد. به نظر می‌رسد عدالت جنسیتی از حکیمانه‌ترین مختصات نظام قانون‌گذاری اسلام است که برخاسته از تناسب و تفاوت‌های معنادار در نظام خلقت و قانون شریعت است و در مناسبات عاطفی، اخلاقی و اقتصادی خانواده از دقایق و لطایفی برخوردار است که در آن، اصل عدالت با تمامی ارزش‌های انسانی درآمیخته و چتری از تسهیل، تکریم، تنظیم و تعدیل را در سایه اندیشه توحیدی فراهم ساخته و تضمین‌کننده مقاصد و اصول و قواعد شرعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender Justice Analysis within Emotional, Ethical & Economic Relationships of Family

نویسنده [English]

  • Ezzat Alsadat Mirkhani

چکیده [English]

Although gender justice, is considered a foreign subject in social & legal institutions and it is often taken into consideration theoretically, operationally due to the amalgamation of cultures and its unrefined foundation it has been faced with challenges, so that it requires explanation in terms of attitudes and approaches based on local & Islamic culture. In monotheistic creed, unity parity is arising from wisdom rapture, that justice will be achieved simultaneously by foundation of other valuable principles like: human dignity, security & accommodation, friendship & compassion, kindness & generosity. The purpose of this article is to explain justice principle’s central role in Islamic regulatory system & its effects on gender justice & human relations in family, so that all require expression of fundamental differences between two thought systems: Islam & humanism. According this article, methodology is based on discourse analysis, description & interpretation –dominant method in Islamic research.
Findings reveal that gender justice is of the wisest characteristic of Islamic legislation system, arising out of significant proportion & distinctions in the creation & Sharia law & has tips & points within Family Emotional, Ethical & Economic Relationships, so in it, justice principle is intertwined with all human values & has provided facilitate, glorify & adjustment in the shadow of monotheistic idea & also guaranteed Sharia principles & purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family foundation
  • Gender Justice
  • Human Relation
  • Islamic insight
  • Moral consistency.