نویسنده

عضو هیأت علمی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان حوزۀ علمیه قم

چکیده

عوامل متعددی که به توسعه فرهنگ و ساختارهای وابسته به فردگرایی، انسان‌محوری و خویشتن-خواهی دامن زده‌اند، سبکی یکسان از زندگی را برای بشر فراهم آورده‌اند که به تدریج دین‌داران را در تضاد با پیرامون‌شان کشانده است. برای خروج از این وضعیت، لازم است اصول حاکم بر زندگی دین-دارانه، بازخوانی و ساختارسازی شوند؛ چه آن که نادیده‌انگاری هر اصل، پیامدهای کمّی و کیفی قابل مشاهده دارد. در این نوشتار، ضمن تفکیک میان بررسی جامعه‌شناختی و گفتگوی دینی درباره سبک زندگی با نگاهی هنجارشناسانه به تبیین سه اصل محوری قناعت، پرهیز از مسیر لهوی در زندگی و باور به وجود مرزبندی میان حق و باطل پرداخته شده است. دستاورد نوشتار، ضمن ساخت‌شکنی از موضوع «سبک زندگی»، این نکته را اثبات می‌کند که بدون حاکمیت اصول فوق، جهت‌دهی ساختارها بر اساس آن‌ها و اصلاح ریختار ذهنی و تربیتی افراد و خانواده‌ها، ایجاد سبک زندگی دین-دارانه عملی نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the Norms of Religious Lifestyle: Explanation of Three Principles

نویسنده [English]

  • Fariba Alasvand

چکیده [English]

Various factors are engaged in broadening the culture and structures related to individualism, humanism and egoism which have provided humans with a uniform lifestyle leaving the religious in confrontation with their environs. In order to get out of this situation, the principles of a religious life must be read out and structured as ignoring any principle may have considerable qualitative and quantitative results. Considering the distinction between the sociological study and the religious dialogue about lifestyle, this paper, through a normative view deals with three principles: 1. Contentment, 2. Avoiding a Dissipating way of life, 3. Believing in the boundaries between right and wrong. As a result this article deconstructs the subject of ‘lifestyle’ and proves that without the above mentioned principles it is impossible to direct constructions based on the principles and to reform people’s mentality and education so as to establish a religious lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A Dissipating Way of Life
  • contentment
  • Normative Approach
  • Religious Lifestyle
  • Right and Wrong System