نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی کاشان

چکیده

این مقاله درصدد صورت‏بندی تحلیل روانکاوانه‏ای از سینمای ایران در دهة هشتاد شمسی است. فیلم‏های شاخص این دوره در فضایی تولید شده‏اند که نظرگاه خویش را در بازنمایی زندگی روزمره و اخلاق‏‌زیستی طبقة متوسط‏ شهری برساخته‏اند. ازهمین‏رو، با انتخاب فیلم‏ سینمایی به ‏همین سادگی (به کارگردانی رضا میرکریمی/ 1386)، به‏‌مثابة نمونه‏ای از این صورت‏بندی‏ گفتمانی، به‏ تحلیل گونه‏ای از بازنمایی زیست‌روزمرة طبقة ‏متوسط ‏شهری پرداخته ‏شده است که در این دهه به ‏شکلی از پروبلماتیک ‏فرهنگ ‏ایرانی مبدل ‏گشته‏اند. این فیلم، از درون روایت خویش، اشاراتی دال بر توجه به ابژه‏های ‏غایبی دارد که در گوشه و کنارهای زندگی روزمره رسوخ کرده‌اند و از درونشان دلالت‏هایی شکل گرفته که مسیر امر روزمره را در جهت امر ناخودآگاه سوژه‏ رهنمون ‏کرده‏ است. این‏ مقاله، با تحلیلی ‏روانکاوانه، قصد آن دارد که به تفسیر و تأویلی از ابژه‏های ‏غایبی بپردازد که زیست‏‌روزمرة این سوژه‏ها را (که اغلب نیز زن‌اند)، آن‌گونه ‏که در این فیلم‏ها بازنمایی‏ شده، برساخت می‏کند؛ ابژه‏های ‏غایبی که در برساختن سوژه‏های خط‏خورده و ازهم‏پاشیده نقشی اساسی در زندگی روزمرة امروزین بازی می‏کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran cinema in search of “objet petit a” ACritical Psychoanalysis of the “how simple it is” movie

نویسنده [English]

  • Esmaeil Hesam Moghadam 2

1 faculty member at university of kashan

2 M.A student,Kashan University

چکیده [English]

The present article aims at giving a formative psychoanalysis of Iran cinema in the 2000s.It
seems that all distinct moviesin this decade have been produced in an atmospherethatwasa
representation of everyday-life and living ethics of middle class citizens. Drawing on the
movie “how simple it is” directedby Reza MirKarimi (2009) as a typical sample of discursive
formation, the present study aims to analysis a representation of everyday-life of the urban
middle class, which in this decade turned into an Iranian culturally problematic issue.
Utilizing its internal narration, this film indicates that “objet petit a” is penetrating through the
everyday-life and within the “objet petit a” there are reasons formed which have directed the
everyday affairs to the path of the unconscious affairs of subjectivity. The purpose of the
present study is to expound the “objet petit a” based on a psychoanalysis perspective.
According to the way the movie represents the subjects, this research also intends to show
how the everyday-life of the subjects mainly dominated by women is constructed and how
“objet petit a” involved in split subjects plays a key role in the current everyday-life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Objet petit a
  • Cinema
  • Everyday-life
  • unconscious
  • subjectivity