نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل تغییرات در هویت فرد مدرن و تبدیل شکل هویت جنسی زن و مرد معاصر ایران در دهة 1380 میان طبقة متوسط شهری، به‌خصوص در کلان‌شهرها، می‌پردازد. این پژوهش درواقع با تحلیل کیفی و نشانه‌شناختیِ دو فیلم کنعان (مانی حقیقی) و شهرت (ایرج قادری) نشان می‏دهد که طی این دهه نوعی دگردیسی و تبدیل شکل صمیمیت میان انسان‌ها، به‌خصوص در رابطه با خود، شکل گرفته است که می‏تواند در تحولات مربوط به توسعة خود، فردی‏شدن جامعه، و تحول در هویت جنسی و سکسوالیتة افرادـ به‌خصوص در میان طبقۀ متوسط شهری‌ـ ریشه داشته باشد که در جست‌و‌جوی هویت سیال فردی و جنسیتی خویش است؛ تحولی که در عین داشتن لایه‏های دموکراتیک و اعطای نقش مرکزی به زنان و مردان در تصمیم‏گیری‏هایشان در قبال بدن، درواقع حامل پریشانی‏ها و آشفتگی‏ها در زندگی آن‌ها هم هست. بررسی این تحولات از دریچة سینما در این دهه می‏تواند لایه‏های باریک و ژرفی از حیات فرد مدرن و حیات ذهنی وی را به تصویر بکشد. درنهایت، یافته‏های این پژوهش می‏تواند افق روشنی را فراروی مسئولان و برنامه‏ریزان شهری قرار دهد؛ به‏خصوص در کلان‌شهرها به منظور برنامه‏ریزی بهتر و هوشمندانه و مهندسی معقول امور هنری و درنهایت سیاست‏های مرتبط با بدن و هویت فردی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of personal and gender identity and every day life experience in Iranian cinema during 1990

نویسندگان [English]

  • Rashid Ahmadrash 1
  • Ahmad Gholami 2

1 Member of Faculty of Social Sciences, Farhangian University,

2 M.A in social sciences

چکیده [English]

This study, sociological analysis of changes happened in modern individual identity and transformation of sexual identities in Iran during the 1990s, among urban middle classes. We have used qualitative method especially semiotic in order to study and analyzes these three film. The Kanaan by Mani Haghighi, The famous by Iraj Ghaderi and The None Expected by Mohammad Hadi Karimi. The findings show that during the studied decade (1990s), a kind of transformation of in timidity among people particularly in relation to the formation of the SELF has been happened which can originate from changes of the improvement of the SEL, expanding of individuality in society and changes of gender and sexuality of middle class who looking for its gender and fluid personal identity. Changes also show some degree of democratic tendencies in giving central role to women and men in the process of decision making on their bodies but also have signs of some kinds of depressing and agitations in their lives. Studying of such changes through cinema will help us better understanding of modern individual life and his minding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • flexible sexuality
  • intimacy
  • pure relation
  • urban middle class