نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه هنر تهران

2 کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه هنر تهران

چکیده

روند جهانی عکاسی ‌مد برای تبلیغ مد اسلامی، جریان نوظهور عکاسی‌مد مادستی[1] را برگزیده است؛ جریانی که زادگاهش در خارج از مرزهای کشورهای مسلمان بوده، اما برای آشتی میان مد و عکاسی با عقاید مذهبی در سرزمین‌های اسلامی اهمیت وافری یافته است.
در این پژوهش، به بررسی آثار خلق‌شده در حوزۀ عکاسی‌مد پوشاک اسلامی در نشریات (چاپی و آنلاین) ایرانی و مقایسۀ آن‌ها با آثار تولید‌شده در جهان‌ـ در حوزۀ عکاسی‌مد مادستی‌ـ پرداخته شده است و سپس برای درک ویژگی‌ها و تمایزهای میان این دو، برمبنای پیشینۀ فرهنگی و مذهبی و تاریخی، از منابع مکتوب استفاده شده است.
و در آخر، بررسی تصاویر مد اسلامی نشان می‌دهد که برمبنای تقابل دائمی تابوهای فرهنگی‌ـ مذهبی و نیازهای روانی جامعه، نوع متفاوتی از عکاسی‌مد در ایران پدید آمده است. این دگردیسی عکاسی‌مد در ایران، حاصل محدودیت‌های تصویری زن از یک‌سو و ناشناخته‌ماندن عکاسی‌مد مادستی‌ـ به‌منزلۀ گرایش متناسب با فرهنگ جامعۀ مسلمان‌ـ از سوی دیگر است.[1]. modesty fashion photography

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metamorphosis of fashion photography in Iranian society

نویسندگان [English]

  • Javad Salimi 1
  • Zahra Rashid 2

1 Associate Professor of Art University of Tehran

2 Master of Photography, Art University of Tehran

چکیده [English]

Global trend of fashion photography has adopted the modesty fashion photography as a new procedure for advertising the hijab fashion. The birthplace of this current is outside of Islamic countries but it has become important to accommodate fashion and photography with religious beliefs in Islamic countries. The paper tries to review the fashion photography in the field of hijab fashion concerning Iranian magazines (published or online) and to compare it with global modesty fashion photographs. Then the paper focuses on written sources for getting perception of the features and distinctions between these two trends, on the base of cultural and religious and historical backgrounds. Finally, having studied hijab fashion photographs, one would notice an endless conflict between religious and cultural taboos and psychological needs of any society, leading to a different kind of fashion photography in Iran. This metamorphosis in Iran fashion photography is the result of prohibitions in depiction of feminine bodies, on one hand, and unfamiliarity with modesty fashion Photography, on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fashion photography
  • hijab
  • Iran photography
  • modesty fashion
  • religious and cultural taboos