نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هم‌زمان با انتشار مطبوعات زنان از سال 1289 شمسی، شرایطی فراهم شد تا زنان بتوانند علاوه بر نقد بیشتر ساختارهای اجتماعی از زبانِ جدید مانند شعر و داستان نیز برای طرح دیدگاه‌های خود استفاده نمایند. پژوهش پیش‌رو که به روش کیفی، با استفاده از فن تحلیل محتوا و با تأکید شاخص بر روی متون داستانیِ مندرج در مطبوعات زن‌نگار منتشر شده در فاصلۀ سال‌های 1289 (سال انتشار نخستین روزنامۀ زنان) تا سال 1311 (سال آخر انتشار جریدۀ عالم نسوان) گردآوری شده در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که زنان در مکتوبات داستانیِ خود به طرح چه موضوعاتی پرداخته‌اند؟ مهم‌ترین خواستۀ آنان چه بوده و چه چیزی را به عنوان اصلی‌ترین عامل انقیاد زنان معرفی کرده‌اند؟

برشماری کامل و غیرگزینشی جراید زن‌نگار در دورۀ مورد بحث، شامل 167 شمارۀ نشریات زن‌نگار برابر با 4401 (چهار هزار و چهارصد و یک) برگ مطبوعاتی نشان می‌دهد در 67 داستان زن‌نویس منتشر شده در اوراق مطبوعاتیِ زنان در فاصلۀ سال‌های 1289 تا سال 1311 شمسی، موضوع محوری این متون داستانی: حقوق زنان در امر ازدواج- زندگی و طلاق، نقد ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام (کودک همسری) و نقد تعدد زوجات می‌باشد. همچنین رفتار "مادران نادان" اصلی‌ترین عامل تیره‌بختی زنان معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critique of social structures in women's fiction 1909-1931

نویسنده [English]

  • ali Baghdar Delgosha

Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Critique of social structures in women's fiction 1909-1931

Abstract

Simultaneously with the publication of the women's press in 1909, conditions were created for women to be able to use new language of expression such as poetry and fiction to express their views in addition to further critique of social structures. Leading research that is a qualitative method, using content analysis technique and with index emphasis on fiction texts published in the biographical press published between 1289 (the year of publication of the first women's newspaper) to 1311 (the last year of publication of the women's world newspaper) Is trying to answer the question of what issues have women addressed in their fictional writings? What was their most important demand and what did they introduce as the main cause of women's subjugation?

A complete and non-selective enumeration of biographies in the period under discussion, including 167 issues of biographies, equals 4,401 (four thousand four hundred and one) press releases. The central theme of these fictional texts is women's rights in marriage - life and divorce, critique of forced marriage, early marriage (child marriage) and critique of polygamy. Also, the behavior of "ignorant mothers" has been introduced as the main cause of women's misery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women'
  • s Storytelling, Social Demands, Women'
  • s Press, Social Inequalities, Ignorant Mothers