نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ارتباطات دانشگاه تهران

2 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

3 کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، دانشگاه سوره

10.22059/jwica.2023.352865.1871

چکیده

در میان شبکه‌های اجتماعی، محتواهای تولیدشده در اینستاگرام که یک شبکة تصویرمحور است، بیشترین تمرکز را بر نمایش زندگی روزمره دارد اما با افزایش دانش و مهارتهای کاربران، این شبکة اجتماعی به عنوان یک رسانه برای انعکاس فعالیت‌های حرفه‌ای برخی کاربران نیز استفاده میشود که مجریان تلویزیونی از آن جمله هستند. این تحقیق با استفاده از روش کیفی مردم‌نگاری مجازی، صفحات اینستاگرامی 7 زن مشهور محجبه که به گویندگی و اجرا در تلویزیون اشتغال و به همین دلیل شهرت یافتهاند، مطالعه کرده و به تحلیل چگونگی بازنمود پوشش این زنان مشهور محجبه در صفحات شخصی ایشان در اینستاگرام پرداخته است. در این تحقیق ضمن بهره‌گیری از نظریات گافمن و گیدنز در خصوص هویت و خودابرازی و نیز رویکرد نایار به فرهنگ شهرت، تلاش شده است به این سوالها پاسخ داده شود که بازنمود پوشش این زنان مشهور در صفحات مذکور، چه تفاوت مشهودی با نمایش پوشش آنها در تلویزیون دارد؟ بدین منظور تصاویری از ایشان که در عرصه‌های مختلف زندگی شخصی و اجتماعی در اینستاگرام بوده، تحلیل شده است. نتایج نشان داد، بازنمود پوشش زنان در اینستاگرام، از نظر نوع پوشش، تنوع لباس و رنگ‌بندی، تفاوت بارز و چشمگیری با پوشش آنها در تلویزیون و فضای عمومی دارد. حتی برخی از این گویندگان از صفحه اینستاگرام خود برای تبلیغ گونه‌های خاصی از حجاب، با اهداف فرهنگی- تجاری استفاده کرده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Formal and semantic differences in the Dress of women presenters of IRIB on TV and Instagram

نویسندگان [English]

  • Abdollah Bicharanlou 1
  • Seyedeh Razieh Yasini 2
  • Behnaz Jalalipour 3

1 Assistant Professor, The University of Tehran

2 Associate Professor. Culture, Art & Communications Research Institute,

3 M.A of Cultural Communication, The University of Soureh

چکیده [English]

This research is based on this assumption that the ways people are represented in TV are different with the ways they are represented on social media such as Instagram because the nature of social media is different with the nature of mass media. Thus the users of social media when using these media to represent their daily lives, actively use these media to show unofficial (informal) pictures of their lives while when they attend in a t.v program, they are represented very formally. The interaction on social media like Instagram is very intimate than in mass media like T.V .

one of the issues to study is to find the differences between representing the people clothing in social media and Television. Some of Iranian Veiled TV presenters interacts to their audiences on Instagram; a considerable issue on the re-presentation of the mentioned women on Instagram is their dress. This study is to analyze the depiction of veiled Women TV presenters on their dress on Instagram through analyzing their shared pictures. In addition to analyzing the way of selected women dress re-presentation, the paper is to respond whether their dress in TV is different to unofficial space such as Instagram? To review the literature, Giddens approach on the identity & Ghofman theory on the self presentation in . everyday life. This research is qualitative in method applied, and to analyze the Instagram pages of women TV presenters, netnography method has been applied.

The sample selected to study by nethnography method consists of 7 pages of Iranian Veiled TV presenters. The analysis of veiled TV presenters shared pictures in Instagram shows that their dress in Instagram are different in terms of diversity and color with their represented dress in Television programs and some TV presenters advertise some dress goods in their Instagram pages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • T V
  • Dress
  • Women presenters
  • Celebrity