مقاله پژوهشی ارتباطات
تفاوت‏های شکلی و معنایی در پوشش زنان مجری شبکه‏ های سیما در تلویزیون و اینستاگرام

عبدالله بیچرانلو؛ سیده راضیه یاسینی؛ بهناز جلالی‌پور

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 353-380

https://doi.org/10.22059/jwica.2023.352865.1871

چکیده
  در میان شبکه‌های اجتماعی، محتواهای تولیدشده در اینستاگرام که یک شبکة تصویرمحور است، بیشترین تمرکز را بر نمایش زندگی روزمره دارد اما با افزایش دانش و مهارت های کاربران، این شبکة اجتماعی به عنوان یک رسانه برای انعکاس فعالیت‌های حرفه‌ای برخی کاربران نیز استفاده میشود که مجریان تلویزیونی از آن جمله هستند. این تحقیق با استفاده از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات
بررسی و تحلیل گفتمان حاکم بر رمانهای زنان اسلام گرا با تکیه بر نظریه فرکلاف (مطالعه موردی رمان "لن أموت سدى" اثر جهاد رجبی)

عزت ملاابراهیمی؛ محمد مهدی کریمی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 381-399

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.346328.1815

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی، شاخه‌ای مهم و رویکردی نو از نظریه تحلیل گفتمان به شمار می‌رود. این رویکرد به عنوان گرایشی میان رشته‌ای، در بررسی متون از سطح جمله و کلام فراتر رفته و به بافت موقعیتی که متن در آن شکل گرفته است توجه می‌کند. نورمن فرکلاف یکی از نظریه‌پردازان این عرصه است که ارزیابی سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین مولفه‌های اصلی نظریه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی
مطالعۀ بین‏ فرهنگی نگرش به نقش‏های جنسیتی، ارزش‏های والدینی و فرسودگی در والدین ایرانی و مهاجران افغان

زهره خسروی؛ سیده فاطمه موسوی؛ زهرا خاوری؛ مریم خاوری

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 401-429

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.351319.1861

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی بین‏فرهنگی نگرش به نقش‏های جنسیتی، ارزش‏های والدینی و فرسودگی والدینی در دو گروه از والدین ایرانی و مهاجران افغان انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش دو گروه از والدین ایرانی ساکن تهران و والدین مهاجر افغان ساکن شهر تهران بودند که 398 والد شامل 199 والد مهاجر افغان ساکن شهر تهران (97 پدر و 102 مادر) و تعداد 199 والد ایرانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تاریخی
عملکرد نمایندگان زن در دورۀ ششم مجلس شورای اسلامی (1379-1383)

نورالدین نعمتی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 431-450

https://doi.org/10.22059/jwica.2023.353132.1873

چکیده
  پارلمان در ساختار قدرت سیاسی مدرن، تجلی ارادۀ عمومی مردم و دارای جایگاه ویژه‌ای در جامعه است. در این راستا، مسئلۀ زنان نیز یکی از موضوعات مهم جریان‌های سیاسی کشور در مجلس بوده است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت خطیر تصمیم‌گیری در گسترۀ ملی بر عهدۀ نمایندگان گذاشته شده و در اصول متعدد آن، بر اهمیت حقوق زنان، توانمندسازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
خوانش ترامتنی یکی از لباسهای زنانه موجود در موزه پوشاک سلطنتی برگرفته از سوزن دوزی بلوچ

فاطمه شیرازی؛ نسترن نوروزی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 451-469

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.350527.1848

چکیده
  ترامتنیت ژنت از رویکردهای مهم در خوانش و بررسی روابط میان متن‌ها است که این روابط را در شکل‌های گوناگون آن مورد بررسی قرار داده و به پنج دستۀ اصلی تقسیم می‌کند که عبارت‌اند از: بینامتنیت، فرامتنیت، پیرامتنیت، سرمتنیت و بیش‌متنیت. پژوهش پیش‌رو براساس ترامتنیت ژنت به خوانش یکی از لباس‌های زنان موجود در موزۀ پوشاک سلطنتی می‌پردازد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ادبیات
بازنمایی تصویر زنان در سفرنامۀ «از پاریز تا پاریس»

بهرام رضایی ویشه سرایی؛ محمّدعلی خزانه دارلو؛ محمود رنجبر

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 471-489

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.350518.1852

چکیده
  یکی از مهم‌ترین آثاری که در آن تصویر دیگری اعم از «دیگری درون‌فرهنگی» و «دیگری برون‌فرهنگی» انعکاس می‌یابد، سفرنامه است. در این نوع از نوشته‌ها تصاویر زنان، مردان، شهرها، مکان‌های خاص زیارتی، سیاحتی و ... می‌تواند سوژۀ تصویرپردازی قرار گیرد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی با تلفیق سه رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان، بازنمایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هنر
پیش بینی باور زیباشناسی زنان در هنر بر اساس نیاز به شناخت و سبک‌های حل‌ مسئله با نقش واسطه‌ای هوش فرهنگی

فرهاد کاروان

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 491-510

چکیده
  بررسی باور زیباشناختی و درک هنری از موضوعات مهم در رشته‏های هنری محسوب می‏شود. هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی رابطۀ باور زیباشناسی با سبک‏شناختی حل مسئله و نیاز به شناخت با نقش میانجی هوش فرهنگی در دانشجویان هنر بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان دختر هنر دانشگاه‏های همدان در سال ...  بیشتر