نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار انسان شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران،مازندران،بابلسر

2 دانشیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندارن

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات جوانان دانشگاه مازندران

10.22059/jwica.2023.352852.1870

چکیده

بررسی‌ها و تحقیقات نشان از این دارد که مصرف کالاها و خدمات تجملاتی در زنان در کشور ما در حال افزایش است و به همین علت می‌توان گفت که پدیده‌ای اثرگذار و اثرپذیر بر حوزه احساسات کنشگران اجتماعی است برخی از پژوهش‌ها این را بیان کرده‌اند که مصرف کالاهای لوکس در احساس هویت و یا حتی تبدیل ناراحتی به خوشحالی بسیار اثرگذار است و فرآیندهای اجتماعی این تغییر احساسات هدفی است که این پژوهش دنبال کرده است. با توجه به اینکه مصرف اساسا امری است که بیشتر برای زنان نمود پیدا می‌کند؛ پژوهش حاضر بر روی زنان انجام شده است.«تعریف احساسات به مرور زمان از روانشناسی فاصله گرفته و برای خود تعریفی متعلق به علوم اجتماعی پیدا کرده و در نظریه‌های علوم اجتماعی احساس را اینگونه بیان می‌کنند: عکس‌العملی بدنی در مقابل شرایط اجتماعی که در یک فضای کنش متقابل نمادین به وجود می‌آید. ظهور احساس در انسان تحت تأثیر شرایط اجتماعی به وجود می‌آید و در دو سطح خرد و کلان است در سطح خرد فرد تا در کنش متقابل با کسی نباشد احساس به وجود نمی‌آید» و طبیعی است که با این رویکرد بررسی موضوع مورد مطالعه در این تحقیق کاملا جنبه اجتماعی پیدا می‎کند؛ پژوهشگر به دنبال مطالعه این حوزه نیست به دنبال مطالعه احساسی است که در سطوح خرد و کلان برای یک کنشگر در اثر این نوع از مصرف به وجود می‌آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Ethnographic study of women's feelings of luxury consumption culture (case of study: young women of Mashhad city)

نویسندگان [English]

  • seyed ghasem hasani 1
  • mohammad esmail riahi 2
  • shahrzad hoseyni ghahestani 3

1 Faculty member and Assistant Professor of Anthropology, Social Sciences Department, Mazandaran University, Mazandaran, Babolsar

2 Associate Professor and member of the faculty of the Department of Sociology, Mazandaran University

3 Graduated with a master's degree in youth studies from Mazandaran University

چکیده [English]

Surveys and researchs show that the consumption of luxury goods and services by women in our country is increasing, and for this reason, it can be said that it is an effective phenomenon on the emotional sphere of social activists. Some researches have stated that the consumption of luxury goods It is very effective in the feeling of identity or even turning sadness into happiness, and the social processes of this change of feelings is the goal pursued by this research. Considering that consumption is basically something that appears more for women; The current research was conducted on women. Over time, the definition of emotions has moved away from psychology and found a definition belonging to social sciences, and in the theories of social sciences, emotions are expressed as follows: a physical reaction to social conditions that exist in a space. Symbolic interaction occurs. The emergence of emotion in humans is influenced by social conditions and it is at two levels, micro and macro. At the micro level of a person, feelings do not occur until they are in interaction with someone. acquires a social aspect; The researcher is not looking to study this field, he is looking to study the feeling that arises at micro and macro levels for an activist as a result of this type of consumption.The emergence of emotion in humans is influenced by social conditions and it is at two levels, micro and macro. At the micro level of a person, feelings do not occur until they are in interaction with someone. acquires a social aspect; The researcher is not looking to study this field, he is looking to study the feeling that arises at micro and macro levels for an activist as a result of this type of consumption. h h h h h

کلیدواژه‌ها [English]

  • &ldquo
  • Feelings&rdquo
  • consumption culture&rdquo
  • luxury&rdquo
  • ethnography&rdquo
  • , &ldquo
  • women&rdquo