نویسنده = عالم زاده، هادی
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد کنیزان در خانواده از طاهریان تا مغول

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388

هادی عالم زاده؛ فریبا کاظم نیا