نویسنده = مقصودی، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. درمان بومی در میان زنان ترکمن

دوره 2، شماره 3، تابستان 1389

منیژه مقصودی