نویسنده = مطهری، میثم
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه زن در ادبیات نمایشی دفاع مقدس از دید نظریه فمینیستی

2،، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 77-96

مهدی حامدسقایان؛ میثم مطهری